מנהלת מעבדת מעגלים משולבים

ד"ר נועה עדרי פריימן

מנהלת מעבדת מעגלים משולבים
טלפון
דוא"ל
noa.edri@biu.ac.il
משרד
בניין 1102 חדר 62, קומה 1-

תאריך עדכון אחרון : 20/09/2022