מנהלי מעבדות

תפקיד
מנהלת מעבדה לריצוף גנטי של נוגדנים

פולק פזית

תפקיד
מנהלת מעבדה לריצוף גנטי של נוגדנים
טלפון
דוא"ל
Pazit.Polak@biu.ac.il
משרד
בנין 1105 חדר 268

תאריך עדכון אחרון : 20/09/2022