רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון

סטודנטים יקרים,

הוחלט לאשר לסטודנטים לתואר ראשון המעוניינים בכך
להרשם שוב לקורסים שעברו בהצלחה על מנת לשפר ציון, בכפוף לתנאים הבאים:

א. הרשאה זו מוגבלת לשני קורסים אקדמיים (שנתיים או סמסטריאליים) בלבד, ללא תלות בערך נ"ז של הקורסים.
ב. ההרשאה מוגבלת לשנה העוקבת בה נילמד הקורס.
ג. ההרשאה מותנית בכך שעדיין לא הוגשה בקשה לזכאות לתואר, והיא מונעת זכאות לתואר עד לאחר קבלת ציון בקורס החוזר.
ד. על הסטודנט להרשם לקורס, על כל המשתמע מכך: תשלום, מילוי כל החובות והמטלות בקורס, זכאות לשני מועדי בחינה, וכד'.
ה. הציון הקובע הוא הציון של הבחינה האחרונה.
ו. סטודנט שנרשם לקורס לשם שיפור ציון אך לא ניגש לבחינה - יישמר ציונו האחרון מהקורס המקורי.
ז. רישום עם חפיפה יבוצע אך ורק באישור ועדת ההוראה הפקולטית.

רק לאחר שמתקבל אישור מהיועצים האקדמים הסטודנט ימלא  טופס רישום והבקשה תועבר ע"י המזכירות למדור תל"מ.

 

תאריך עדכון אחרון : 14/07/2021