פרופ' עמוס דניאלי

טלפון
פקס
03-7384051
דוא"ל
amos.danielli@biu.ac.il
משרד
בניין 1105 חדר 466
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים
  מחקר

   

  • פיתוח שיטות לזיהוי מהיר ורגיש של סמנים ביולוגיים כגון חלבונים ורצפי DNA מסויימים
  • פיתוח שיטות לדימות אופטי בעזרת פוטו-אקוסטיקה– מיקרוסקופיה, ננוסקופיה
  • פיתוח מערכות מגנטיות, מניפולציה של חלקיקים מגנטיים בתווך ביולוגי
  פרסומים
  1. [S. Roth, M. Margulis], and A. Danielli “Recent advances in rapid and highly sensitive detection of proteins and specific DNA sequences using a magnetic modulation biosensing system”, Sensors, 22, 4497 (2022) https://doi.org/10.3390/s22124497
  2. S. Burg, S. Roth, M. Cohen, S. Avivi-Mintz, M. Margulis, H. Rohana, A. Peretz, and A. Danielli “High throughput optical modulation biosensing for highly sensitive and rapid detection of biomarkers”, Talanta, 248, 123624 (2022) https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123624
  3. 3 E. Shmidov, I. Lebenthal-Loinger, S. Roth, S. Karako-Lampert, I. Zander, S. Shoshani, A. Danielli, and E. Banin “PrrT/A a Pseudomonas aeruginosa Bacterial Encoded Toxin-Antitoxin System Involved in Prophage Regulation and Biofilm Formation”, Microbiology Spectrum, e01182-22 (2022)  DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.01182-22
  4. S. Roth, D. Ideses, T. Juven-Gershon, and A. Danielli “Rapid biosensing method for detecting protein-DNA interactions”, ACS Sensors, 7, 60–70 (2022) https://doi.org/10.1021/acssensors.1c01579        
  5. S. Avivi-Mintz, Y. Lustig, R. Koren, S. Katz-Likvornik, E. Schwartz, and A. Danielli “Highly sensitive and specific SARS-CoV-2 serological assay using a magnetic modulation biosensing system”, Biosensors, 12(1), 7 (2021) https://doi.org/10.3390/bios12010007
  6.  [M. Margulis, O. Erster], S. Roth, [M. Mendelboim and A. Danielli] “A magnetic modulation biosensing-based molecular assay for rapid and highly sensitive diagnosis of COVID-19”, Journal of Molecular Diagnostics, 23(12) 1680-1690 (2021) https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2021.08.012          
  7. S. Roth and A. Danielli “Rapid and sensitive inhibitor screening using magnetically modulated biosensors”, Sensors, 21, 4814 (2021) https://doi.org/10.3390/s21144814
  8.  [M. Margulis, M. Cohen], S. Burg, S. Avivi-Mintz, and A. Danielli “Optical modulation biosensing for rapid detection of biological molecules at low concentrations”, Biomedical Optics Express, 12, 5338–5350 (2021) https://doi.org/10.1364/BOE.430410
  9. I. Zander, E. Shmidov, S. Roth, Y. Ben-David, S. Shoshani, A. Danielli, and E. Banin “Characterization of PfiT/PfiA toxin-antitoxin system of Pseudomonas aeruginosa that affects cell elongation and prophage induction”, Environmental Microbiology, 22(12), 5048-5057 (2020) https://doi.org/10.1111/1462-2920.15102
  10. S. Roth, Y. Zander, Y. Michelson, E. Banin, and A. Danielli "Identification of protein-protein interactions using a magnetic modulation biosensing system”, Sensors and Actuators B: Chemical, 303, 127228 (2020) https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.127228
  11. M. Stern, M. Cohen, and A. Danielli “Configuration and Design of Electromagnets for Rapid and Precise Manipulation of Magnetic Beads in Biosensing Applications,” Micromachines, 10(11), 784 (2019) https://doi.org/10.3390/mi10110784
  12. S. Burg, M. Cohen, M. Margulis, S. Roth, and A. Danielli “Magnetically aggregated biosensors for sensitive detection of biomarkers at low concentrations”, Applied Physics Letters, 115, 103702 (2019) https://doi.org/10.1063/1.5108891
  13. M. Margulis, S. Ashri, M. Cohen, and A. Danielli “Detecting nucleic acid fragments in serum using a magnetically modulated sandwich assay”, Journal of Biophotonics, e201900104 (2019) https://doi.org/10.1002/jbio.201900104
  14. M. Margulis and A. Danielli “Rapid and sensitive detection of repetitive nucleic acid sequences using magnetically modulated biosensors”, ACS Omega, 4, 11749–11755 (2019) https://doi.org/10.1021/acsomega.9b01071
  15. S. Roth, O. Hadass, M. Cohen, J. Verbarg, J. Wilsey, and A. Danielli “Improving the sensitivity of fluorescence-based immunoassays by photobleaching the auto-fluorescence of magnetic beads,” Small, 15(3), 1803751 (2018) https://doi.org/10.1002/smll.201803751
  16. Y. Michelson, Y. Lustig, S. Avivi, E. Schwartz, and A. Danielli “Highly sensitive and specific Zika virus serological assays using a magnetic modulation biosensing system”, Journal of Infectious Diseases, jiy606 (2018) https://doi.org/10.1093/infdis/jiy606
  17. J. Verbarg, O. Hadass, P. D. Olivo, and A. Danielli “High sensitivity detection of a protein biomarker Interleukin-8 utilizing a magnetic modulation biosensing system,” Sensors and Actuators B: Chemical, 241, 614-618  (2017) https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.10.089
  18. A. Danielli, K. Maslov, C. P. Favazza, J. Xia, and L.V. Wang “Nonlinear photoacoustic spectroscopy of hemoglobin,” Applied Physics Letters, 106, 203701 (2015) https://doi.org/10.1063/1.4921474
  19. J. M. Yang, C. Li, R. Chen, B. Rao, J. Yao, C. H. Yeh, A. Danielli, K. Maslov, Q. Zhou, K. K. Shung, and L. V. Wang “Optical-resolution photoacoustic endomicroscopy in vivo,” Biomedical Optics Express, 6, 918-932 (2015) https://doi.org/10.1364/BOE.6.000918
  20. A. Danielli, K. Maslov, A. Garcia-Uribe, A. M. Winkler, C. Li, L. Wang, Y. S. Zhang, and L. V. Wang “Label-free photoacoustic nanoscopy,” Journal of Biomedical Optics, 19, 086006 (2014) https://doi.org/10.1117/1.JBO.19.8.086006         
  21. J. Xia, A. Danielli, L. Wang, K. Maslov, and L. V. Wang “Calibration-free quantification of absolute oxygen saturation based on the dynamics of photoacoustic signals,” Optics Letters, 38, 2800-2803 (2013) https://doi.org/10.1364/OL.38.002800
  22. M. R.  Chatni, J. Yao, A. Danielli, C. P. Favazza, K. Maslov, and L. V. Wang “Functional photoacoustic microscopy of pH,” Journal of Biomedical Optics, 16, 100503 (2011) https://doi.org/10.1117/1.3644495
  23. A. Danielli, Y. Yatir, and O. Mor “Improving the optical efficiency of a concentrated solar power field using a concatenated micro-tower configuration,” Solar Energy, 85, 931-937 (2011) https://doi.org/10.1016/j.solener.2011.02.009
  24. B. Rao, K. Maslov, A. Danielli, R. Chen, K. Kirk Shung, Q. Zhou, and L. V. Wang “Real-time four-dimensional optical-resolution photoacoustic microscopy with Au nanoparticle-assisted subdiffraction-limit resolution,” Optics Letters, 36, 1137-1139 (2011) ttps://doi.org/10.1364/OL.36.001137
  25. A. Danielli, C. P. Favazza, K. Maslov, and L. V. Wang Single-wavelength functional photoacoustic microscopy in biological tissue,” Optics Letters, 36, 769-771 (2011) https://doi.org/10.1364/OL.36.000769
  26. N. Porat, K. Bogdanov, A. Danielli, A. Arie, I. Samina, and A. Hadani "Direct detection of chicken genomic DNA for gender determination by Thymine-DNA Glycosylase," British Poultry Science, 52, 58-65 (2011) https://doi.org/10.1080/00071668.2010.549665
  27. A. Danielli, C. P. Favazza, K. Maslov, and L.V. Wang “Picosecond absorption relaxation measured with nanosecond laser photoacoustics,” Applied Physics Letters, 97, 163701 (2010) https://doi.org/10.1063/1.3500820
  28. A. Danielli, N. Porat, M. Ehrlich, and A. Arie “Rapid homogeneous detection of biological assays using magnetic modulation biosensing system,” Journal of Visualized Experiments, 40. doi: 10.3791/1935, (2010) DOI: 10.3791/1935
  29. A. Danielli, N. Porat, M. Ehrlich, and A. Arie “Magnetic modulation biosensing for rapid and homogeneous detection of biological targets at low concentrations,” Current Pharmaceutical Biotechnology, 11, 128-137 (2010) https://doi.org/10.2174/138920110790725375
  30. A. Danielli, N. Porat, A. Arie, and M. Ehrlich “Rapid homogeneous detection of the Ibaraki virus NS3 cDNA at pico-molar concentrations by magnetic modulation,” Biosensors and Bioelectronics, 25, 858-863 (2009) https://doi.org/10.1016/j.bios.2009.08.047
  31. A. Danielli, A. Arie, N. Porat and M. Ehrlich "Detection of fluorescent-labeled probes at sub-picomolar concentrations by magnetic modulation," Optics Express, 16, 19253-19259 (2008) https://doi.org/10.1364/OE.16.019253
  32. A. Danielli, P. Rusian, A. Arie, M. H. Chou and M. M Fejer “Frequency stabilization of a frequency-doubled 1556 nm source to the 5S1/2 → 5D5/2 two-photon transitions of rubidium,” Optics Letters, 25, No. 12, 905-907 (2000) https://doi.org/10.1364/OL.25.000905

  תאריך עדכון אחרון : 21/01/2024