פרויקטי-גמר שנה"ל תשע"ח

הוראות ההרשמה לפרויקטים:

ניתן לבצע פרויקט מכל מסלול, בכפוף לאישור מנחה הפרויקט.

מומלץ לבצע פרויקט מהמסלול אותו בחרתם. בצורה כזאת אתם מתמחים יותר לעומק ומרחיבים את הבנתכם בתחומים שלמדתם.

  • להרשמה לפרויקטים המוצעים על ידי מנחים בהנדסת חשמל: יש להיפגש עם המנחים והאחראים האקדמיים של הפרויקטים המעניינים אתכם. לאחר בחירת פרויקט וקבלת אישור ממנחה הפרויקט, יש למלא את פרטי הפרויקט בקישור זה.
  • להרשמה לפרויקטים המוצעים על ידי מנחים בהנדסת מחשבים: השיבוץ לפרויקטים נעשה על ידי סגל המסלול. יש למלא את טופס  הזה.

הנדסת מחשבים

הנדסת חשמל 

חובה לקרוא ולבצע את הפרויקט על פי תקנון הפרויקטים.


לפרטים נוספים ושאלות: אחראית הפרויקטים דר' אסנת קרן, Osnat.keren@biu.ac.il

*פרויקטים משנים קודמות

*פרויקטים משנת הלימודים תשע"ז