פרויקטי גמר שנה"ל תשע"ח - ננו-אלקטרוניקה

מספר הפרויקט שם הפרויקט
501 שיפור שימור מידע בזכרונות מוטמעים בשילוב שיטות אלגוריתמיות/סטטיסטיות
502 תכנון מעגלי זיכרון דינמי מתקדמים
503 שיטה להגדלת האמינות של מערכי זיכרון המשמשים לייצור זהות דיגיטלית
504 מימוש מנגנון הצפנה סימטרי על מערכת חומרה ובניית מערך התקפה רגיש לפליטה אלקטרומגנטית המאפשר חילוץ המפתח הסודי
505 מעגל זיהוי אנלוגי המבוסס על  PUF
506 חיישנים משולבים מבוססים Ring Oscillator
507 מגבר גילוי בעל הגבר ורוחב סרט גבוה עבור זכרון דינאמי מוטמע
508 וסת מתח הניתן לסינתוז
509 ניתוח ותיכנון מעגלי לוגיקת Dual-Mode לשימוש במערכות "חישוב משוערך"
510 יוריסטיקות ואלגוריתמים לשיפור ביצועי מכפלים
511 שיפור קומפרוסורים למכפלי Wallace Tree
512 בחינת תקיפות הספק חדישות על מערכות-על-שבב
513 הקמת מערך בדיקה וחקירה של שבב לאחר ייצור
514 מדידות שבב לאחר ייצור וניתוח צריכת הספק
515 בחינת תקיפות הספק מתקדמות על זכרונות
516 תכנון מערכות על שבב גמישות על בסיס חומרה מתכנתת מוטמעת
517 פיתוח זכרונות מוגנים בפני תקיפות הספק
518 פיתוח זיכרון בעל יכולת גילוי ותיקון שגיאות
519 שבב ייחודי לצורך מעקב אחרי העובר במהלך ההיריון
520 ארכיטקטורה של מכפל סקלרי מהותך חסכוני באנרגיה
521 תכנון וניתוח של חיישן תמונה היברידי שמשלב תא זיכרון ויכולות קצירת אנרגיה
522 הגנות על מעגלי הפריפרייה של מערכי זיכרון מסוג SRAM מפני התקפות הספק
523 לוגיקת DML לביצועים גבוהים וצריכת אנרגיה נמוכה
524 תכנון משדר לתקשורת מולקולרית (בשיתוף עם מסלול ביו הנדסה)
525 סינכרון מקלט -משדר בתקשורת מולקולרית (בשיתוף עם מסלול ביו הנדסה ותקשורת)
526 אפיון ומדידה של התקנים המבוססים על חומרים דו מימדים
527 גלאי קרינה תרמית מבוססי גרפן
528 מימוש פיזיקלי מלא של מערכת AES, ובדיקת הגנה מתקיפות