שיפור קומפרוסורים למכפלי Wallace Tree

שלחו לחבר
שנה
2017
אחראי אקדמי

Wallace Tree multipliers compressors improvements

מכפל הWallace Tree הינו המכפל הנפוץ ביותר בשל יעלותו ומהירותו. היחידות המרכיבות אותו נקראות קומפרסורים אשר ממומשים כיום כFA / HA. רוצים לפתח יחידות קומפרסורים אשר יחליפו את היחידות החדשות וישפרו את ביצועי המכפל במונחים של הספק, מהירות ושטח. הפרוייקט יכלול ביצוע סימולציות על יחידות קומפרסורים שונים, תכנונם בכלי layout ושילובים כתחליף לקומפרסורים הקיימים בdesign גדול של Wallace Tree.

דרישות:

משולבים 83313

לפרטים:

אור מלטבשי

מנחה חיצוני
אור מלטבשי