מימוש מבוקר של AES

אחראי אקדמי
שנה
2018

Controlled Placement of AES

תיאור הפרויקט:

הפרויקט מתמקד בבניית מערכת הצפנה החסינה בפני תקיפות אלקטרומגנטיות ותקיפות הספק. אלגוריתם הצפנה AES בנוי בצורה רגולרית, ובהתאם ניתן לממש אותו ברמת ה-backend בצורה רגולרית. זה נותן לנו את האפשרות לבצע רנדומיזציה או ערבול במקום, או רנדומיזציה או ערבול בזמן. כך ניתן להשיג מיסוך של המידע שמחושב בתוך המערכת. הפרויקט הינו מקצה לקצה: החל מדיזיין, מימוש פיסיקלי, עמידה בזמנים, בחינות בטיחות ותקיפות, ואולי אף Tapeout.

תכולת הפרויקט:

מימוש פיזיקלי מלא של מערכת AES, ובדיקת הגנה מתקיפות

דרישות:

Verilog, התקפות על מערכות חומרה, שיטות תכנון מעגלים בטוחים

לפרטים:

דוד צוקר זביב

מנחה חיצוני
אור מלטבשי

תאריך עדכון אחרון : 17/09/2017