אפיון ומדידה של התקנים המבוססים על חומרים דו מימדים

שנה
2017

Measurements and characterization of 2D materials based photodetectors

בפרוייקט זה ילמדו הסטודנטים על מאפייני ההולכה של חומרים דו מימדיים בכלל ושל הגרפן בפרט. הסטודנטים ילמדו את התאוריה של מנגנון ההולכה בגרפן תחת הארה ובלעדיה וילמדו את המושגים: אלקטרונים חמים,impact ionization, Auger recombination והקשרם בנושא גילוי קרינת אינפרא-אדום בגלאים מבוססי גרפן. הסטודנטים ילמדו טכניקות מדידה של סיגנלים קטנים ומדידה של סיגנלים בסביבה רועשת בשימוש Lock-in amplifier, Pre amplifier וכו'.

דרישות:

ספר פרויקט – הכתיבה של ספר הפרוייקט תעשה במהלך השנה ולא בסופה. חלקי הספר יוגדרו ע"י הסטודנטים והמנחה כמו גם זמני ההגשה

 

מנחה חיצוני
עדי לוי

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017