ראש התוכנית להנדסת חומרים

פרופ' דורון נוה

טלפון
דוא"ל
doron.naveh@biu.ac.il
משרד
בניין 1102 חדר 412
שעות קבלה
יום ד' 09:00-10:00
    מחקר
    • Organic Interfaces of 2D Materials & Devices
    • Materials Growth and Synthesis
    • Optoelectronic Devices

    תאריך עדכון אחרון : 08/01/2024