ארכיטקטורה של מכפל סקלרי מהותך חסכוני באנרגיה

שנה
2017
אחראי אקדמי

Energy Efficient Deeply Fused Dot-Product Multiplication Architecture

במהלך הפרויקט הסטודנטים ילמדו על מימוש מכפל מהותך לביצוע כפל סקלרי באופן יעיל וחסכוני באנרגיה. הסטודנטים יממשו את המכפל בסביבת verilog, יבצעו בדיקה של תקינות המכפל באמצעות כלי סימולציה ויבחנו את יעילותו בעזרת כלי סינתזה. הסטודנטים יחקרו מרחב אפשרויות למימוש המכפל היעיל ויבצעו אנליזה של המימוש האופטימלי כפונקציה של גודל ה- inputs.

דרישות:

תכן חומרה בשפת VERILOG

מקורות:

http://www.eng.biu.ac.il/~wimers/files/conferences/21-ASAP2016.pdf

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017