יוריסטיקות ואלגוריתמים לשיפור ביצועי מכפלים

שלחו לחבר
שנה
2017

Heuristic and algorithms for improving multipliers performance

פיתוח ויישום אלגוריתמים בתהליך הplace &route של מכפלים אשר ישפרו את ביצועי המכפלים.

דרישות:

משולבים 83313

לפרטים:

אור מלטבשי

מנחה חיצוני
אור מלטבשי