תכנון משדר לתקשורת מולקולרית

שלחו לחבר
שנה
2017
אחראי אקדמי

Design of transmitter for molecular communication

תאי גופנו מבצעים פעולות מגוונות ומורכבות להפליא, ובכך משפיעים ומגיבים לתהליכים פיזיולוגיים שונים בגוף. אולם היכולת לחוש, לנטר, לבקר ולהגיב אל סביבת התא, האיבר כולו או איברים אחרים מוגבלת ביותר עד בלתי אפשרית כיום. אנו חוקרים אפשרות של פיתוח חדשני המשלב ביולוגיה ברמה התאית עם מערכת טכנולוגיה ברמת המיקרו, כאשר היעד הסופי הינו לפתח מערכת של מיקרו-שבבים, שיוחדרו אל הגוף, ויאפשרו חישה, בקרה והשפעה על הסביבה, על ידי שליטה חיצונית אלחוטית. התקשורת בין יחידות החישה השונות ברשת תתבסס על תקשורת מולקולרית. טכנולוגיה זו תשנה באופן יסודי ומהותי יכולות של איסוף מידע, שיגור תרופות, וחישה של אירועים שונים בתוך הגוף, ותאפשר מערכת חדשה לחלוטין של יכולות אשר אינן קיימות כיום.
בפרוייקט זה יעסקו הסטודנטים בחקר ובאופטימיזציה של מבנה היחידה הבסיסית במשדר אשר ישמש לתקשורת בין יחידות הרשת השונות במערכת.

(בשיתוף עם מסלול ביו הנדסה)

מקורות:

https://adamnoel.ca/wp-content/uploads/2015/11/2013_07_mc_intro.pdf?d5f…

מנחה חיצוני
יהודה רודין