פרויקטי גמר שנה"ל תשע"ח - אלקטרו אופטיקה

מספר פרויקט שם הפרויקט לפרטים
401 אופטימיזציה לזמן חשיפה במערכת אופטית למדידת עומק חדירה של ננו חלקיקים ברקמה ענבר יריב
402 סנתוז ננו חלקיקים אורגניים לצרכים רפואיים ענבר יריב
403 השוואה בין מערכות FLIM במישור התדר ובמישור הזמן גלעד יהב
404 יצירת מערכת אוטומציה עבור מערכת FLIM במישור התדר גלעד יהב
405 מדידת פלזמונים במבני זהב ננומטרים מוטי פרידמן
406 הדמיית גלי פרא וקטוריים מוטי פרידמן
407 בניית מערכת אופטית ייחודית למדידת פרופיל פיזור מלא של רקמות עידית פדר
408 מחקר הצפנה אופטית מוטי פרידמן
409 ביצועי מד טווח-לייזר על-בסיס סדרות קידוד בתרחישים מרובי מטרות פרופ' אבי צדוק
410 מד טווח לייזר מבוסס על מקלט אופטי קוהרנטי פרופ' אבי צדוק
411 ניתוח ואיפיון מעגלים פוטוניים משולבים פסיביים בסיליקון פרופ' אבי צדוק
412 ניתוח גלי אור וקול מולכים בהתקני סיבים אופטיים בעלי קוטר קטן פרופ' אבי צדוק
413 חישה ביורפואית ע"י ניתוח זמני של תנודות ננומטריות ניסן אוזנה
414 אנטנת מהוד דיאלקטרי ראובן באואר
415 התקני אופטיקה בזמן להסתרת מידע מוטי פרידמן
416 פלסמוניקת גרפן אוקסיד יהונתן רמון