הדמיית גלי פרא וקטוריים

אחראי אקדמי
שנה
2017

Modeling vectorial rogue waves

הסטודנט ילמד על גלי פרא ואיך הם נוצרים כמו כן הסטודנט ילמד איך ממדלים לייזר ואור המתקדם בתוך תווך לא לינראי. לאחר מכן הסטודנט ימדל לראשונה גלי פרא וקטוריים ויחקור את המבנה הזמני שלהם.
עבודה זו הינה חדשנית ביותר ויכולה להשפיע על תחומי מחקר רבים, מאופטיקה ועד התנהגות האטמוספירה והאוקינוסים.

דרישות:

קורסי אופטיקה ולייזרים

 

מנחה חיצוני
אבי קליין

תאריך עדכון אחרון : 18/06/2017