עברית Tell a Friend

Congratulations, Prof. Sharon Gannot

Congratulations, Prof. Sharon Gannot
תאריך

Congratulations, Prof. Sharon Gannot, for winning the IEEE Fellow Award by the world’s largest professional organization for researchers and engineers in academia and the industry. This is the highest rank awarded annually by the organization to only 0.1% of the tens of thousands of its members. Prof. Gannot has promoted to this prestigious rank thanks to his contribution to acoustical modeling and statistical learning in speech enhancement.

ברכות לפרופ' שרון גנות, שהועלה לדרגת עמית בארגון IEEE (IEEE Fellow Award), הארגון המקצועי הגדול בעולם, המאגד חוקרים ומהנדסים באקדמיה ובתעשיה. דרגה זו היא הגבוהה ביותר המוענקת ע"י הארגון והיא ניתנת רק ל-0.1% מעשרות אלפי החברים בו בכל שנה. פרופ' גנות קודם לדרגה זו בזכות תרומותיו לתחום המידול האקוסטי והלמידה הסטטיסטית ביישומי עיבוד דיבור.

Last Updated Date : 11/02/2021