Micro Electronics

קורסי חובה:

מבוא לתהליכים במיקרואלקטרוניקה

תהליכים במיקרואלקטרוניקה

התקנים אלקטרוניים

מבוא לתכנון מעגלי VLSI

מעבדה מתקדמת להתקנים

 

 

קורסי בחירה:

תכנון מעגלים משולבים אנלוגיים

טכניקות קליטה ושידור

תכן חומרה של מערכות ספרתיות

מסננים ועיבוד אותות אנלוגי 1

יסודות הנדסת אמינות

אמינות התקנים מקרו-אלקטרוניים

תדרים גבוהים RF

גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ

תיב"ם מערכות ל-VLSI 

Last Updated Date : 20/10/2021