רובוט לחישת טווח ואותות חיים

Year: 
Project submitted by: 
Project submitted by: 
Project submitted by: 
Advisor: 
Advisor: 
Study program: 
Specialization: