ד"ר דרור רביץ גאומטריה חישובית וישומה ברובוטיקה 83-655

Computational geometry : algorithms and applications
by Mark de Berg ... [et al]
Publisher: Springer
516.00285 COM 2008