ד"ר דרור רביץ גאומטריה חישובית וישומה ברובוטיקה 83-655