טופס הצהרת נוכחות לסגל אקדמי

מספר טופס: 
סיווג: 
תיאור: 

מדור:יחידת משכורת

מידע שימושי:את הטופס מגישים חברי הסגל הבכיר ליחידת משכורת אחת לחודשיים