דו"ח על השתלמות בחו"ל

מספר טופס: 
סיווג: 
תיאור: 

מדור:גזברות

מידע שימושי: טופס זה ממלאים כשחוזריםמ נסיעה לחו"ל ,על מנת לקבל החזרים על הוצאות.יש לצרף קבלות מקוריות(אנא צלמו לכם עותק של הקבלות למקרה שמשהו ילך לאיבוד).והעתקים של כרטיסי טיסה לכל מקרה.