חברות בפורום המדענים הצעירים של האקדמיה הלאומית למדעים

ד"ר גור יערי מהפקולטה להנדסה מונה, ביחד עם עוד 3 מדענים מבר-אילן, לחבר בפורום צעירי מדעי הטבע של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים יזמה את הקמת פורום צעירים במטרה להקים קבוצת חשיבה של חוקרים מצטיינים המנהלים דיונים אקדמיים שבהם כל חוקר תורם את זווית הראייה הייחודית שלו. בכל שנה נבחרת קבוצת חוקרים מצטיינים לפעילות של שנה או שנתיים. רקטור האוניברסיטה פרופ' מרים פאוסט בירכה את חברי הסגל מבר-אילן שנבחרו ואמרה כי חוקרים אלה יתרמו מכישוריהם לפעילות הפורומים בנושאים שעל הפרק ובעיקר למינוף תחום מדעי הטבע ומדעי הרוח והחברה בארץ.