פרופ' יעקב גולדברגר מבוא ללמידת מכונה 83-622

Machine learning : a probabilistic perspective
Kevin P. Murphy
Publisher: MIT Press
006.31 MUR m
Machine learning