English שלחו לחבר

טקס מרצים מצטיינים לשנת תשע"ו

להצטיין היום, להוביל מחר!

תמונות מטקס מקבלי התואר מרצה מצטיין,

מרגש לראות נציג מהפקולטה להנדסה,

כל הכבוד פרופ' אלכס פיש, גאים בך.