English שלחו לחבר

קורס קיץ ייחודי עבור משלחת סטודנטים מסין

לראשונה נערך קורס קיץ ייחודי בו הגיעה לארץ משלחת סטודנטים לתארים מתקדמים מממוסדות יוקרתיים בסין.

מעבר ללימודים היומיומיים בננו פוטוניקה אשר היוו 4 נ"ז המשלחת נהנתה מטיולים ברחבי ארץ.

הסטודנטים התרשמו לטובה מהפקולטה, מהמרצים ומחבריהם לספסל הלימודים.

לצפייה בתוכנית הלימודים, לחצו כאן