סטודנטים ואנשי סגל משתפים מהחזית

הלחימה נמשכת, וכמו כל המדינה – גם הפקולטה שלנו, אנשיה ונשותיה, מעורבים בה. חלק מהסטודנטים, סטודנטיות וחברי הסגל שלנו המשרתים במילואים.