פרופ' גור יערי מדעי נתונים ביולוגים 83-414

קורס זה משתמש ברכיבי קוד פתוח. אנו מודים למפתחים אלו על תרומתם לקוד פתוח.

  1. Data Analysis for Genomics http://genomicsclass.github.io/book/ Copyright (c) 2013 Rafael Irizarry and Michael Love

  2. License (MIT) https://github.com/genomicsclass/labs/blob/master/LICENSE

  3. Statistical Modeling: A Fresh Approach http://project-mosaic-books.com Second Edition, Copyright (c) 2012, v2.0 Daniel Kaplan

  4. Data Science Specialization https://github.com/DataScienceSpecialization/courses © 2017 Coursera Inc. All rights reserved.

  5. Contributors: Brian Caffo,Jeff Leek,Roger Peng,Nick Carchedi,Sean Kross License (CC-NC-SA) https://tldrlegal.com/license/creative-commons-attribution-noncommercial-sharealike-(cc-nc-sa)

  6. Programming in R for Analytics http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~achoulde/94842/ Contributors: Alexandra Chouldechova

  7. License (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

תאריך עדכון אחרון : 13/10/2020