נהלים בנוגע לתוכנית האקדמית לנוער

שלחו לחבר

הנהלים נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

 

  • סטודנט שהתקבל לתוכנית האקדמית לנוער באוניברסיטת בר-אילן, יהיה רשאי להמשיך את לימודיו בשנה השנייה בפקולטה להנדסה ובלבד שעמד בקריטריון הבא: ממוצע הציונים של הסטודנט בשנתו הראשונה הינו לפחות 80. על הסטודנט לעמוד באופן מלא בתוכנית הלימודים לשנה א׳ כולל שני סמסטרי הקיץ (סוף כיתה י׳ וסוף כיתה יא׳). הממוצע יחושב עבור כל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים של שנה א׳ כולל סמסטר הקיץ הראשון (סוף כיתה י׳) וסמסטר הקיץ בתום כיתה יא׳. בנוסף, לסטודנט אסור להיכשל באף אחד מהקורסים הללו.
     
  • סטודנט המעוניין להקדים את גיוסו לצה״ל טרם השלים את כל חובותיו לצורך זכאות לתואר ראשון (עפ״י תוכנית הלימודים אליה הוא רשום), ומעוניין להמשיך בלימודיו באופן חלקי במקביל לשירותו הצבאי, יידרש להשלים את כל חובותיו תוך 5 שנים לכל היותר מיום תחילת לימודיו כסטודנט מן המניין. לחילופין, יוכל הסטודנט להגיש בקשה להפסקת לימודים ולחדש את לימודיו באופן מלא לאחר תום שירותו הצבאי.
     
  • סטודנט המעוניין להמשיך בלימודי התואר הראשון במקביל לשירותו הצבאי יידרש להציג אישור לימודים מטעם צה״ל כתנאי להמשך לימודיו.