תוכנית לימודים לשנת תשפ"ג - תואר שני בהנדסת חשמל התמחות בננו טכנולוגיה

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה הערות ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי

קורסי חובה

שנתי

83810

קולקויום

פרופ' רחלה פופבצר

רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה

1

 

 

1

1

1

שנתי

833000

תיזה

מנחה

 

 

 

 

 

8

8

2

86807

מבוא לננו טכנולוגיה

פרופ' שרוני עמוס

 

4

 

 

 

4

2

שנתי

84863

מעבדה מתקדמת בננו טכנולוגיה

גב' ברעד חנה נועה

 

6

 

 

3

3

2

קורסי חובה מתמטיים

חובה ללמוד קורס אחד במתמטיקה מהקורסים המפורטים

1

83804

אלגברה מתקדמת

ד"ר רוני ביתן

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83803

אנליזה פונקצינלית

ד"ר פלורנטין דן

 

3

1

 

4

4

2

2

83979

סטטיסטיקה וניתוח מידע 

פרופ' יערי גור

 

2

1

 

3

3

1.5

קורסי חובה מסלוליים

הנדסה

2

*83647

סופר רזולוציה ומערכות דימות

פרופ' זלבסקי זאב

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83660*

BIO CHIPS+ביו - סנסורים

פרופ' פופבצר רחלה

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83813

כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי הנדסה

ד"ר פרנץ אורנה ופרופ' צדוק אבינועם

במסלול עם תיזה בלבד

2

 

 

2

2

1

1

83912

פוטוניקה בסיליקון

פרופ' צדוק אבי

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83915

אופטיקה לא לינארית

פרופ' צדוק אבינועם

 

3

1

 

4

4

2

1

83916

אופטיקה סטטיסטית-לא יתקיים בתשפ"ג

פרופ' צדוק אבינועם

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83918

עקרונות ויישומים בפלורסנציה

פרופ' פיקסלר דרור

 

2

 

 

2

2

1

2

83922

ננו-אופטיקה ואינטרקציות אור-חומר

ד"ר לוי תומר

 

2

 

 

1

1

1

1

83957

התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים- לא יילמד בתשפ"ג

פרופ' נווה דורון

 

2

 

 

2

2

1

2

83969

נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות

פרופ' שפי אורית

 

2

 

 

2

2

1

1

83972

NANO-MEDICINE

פרופ' פופבצר רחלה

 

2

 

 

2

2

1

1

83978

פיסיקה ביולוגית של מקרו מולקולות ותאים

ד"ר קליסקי תומר

 

2

 

 

2

2

1

פיזיקה

1

86846

שיטות נסיוניות מתקדמות

ד"ר שטרן מיכאל

 

3

1

 

4

4

2

1

86895

ביופיסיקה וננו-פוטוניקה-- לא יילמד בתשפ"ג

פרופ' גרעיני יןבל

 

2

2

 

4

4

1.5

2

86860

מגנטיות וחומרים מגנטיים-לא יילמד בתשפג

פרופ' קליין ליאור

 

2

 

 

2

2

1

 

86844

פיזיקה של התא החי-לא יילמד בתשפג

 

 

 

 

 

 

 

 

2

86840

אופטיקה קוונטית לא יילמד בתשפ"ג

פרופ' פאר אברהם

 

3

1

 

4

4

2

1

86892

מיקרוסקופיית הדמייה אופטית לא יילמד בתשפ"ג

פרופ' גרעיני יובל

 

2

2

 

4

4

1.5

1

86785

אופטיקה לא לניארית

פרופ' שורץ שרון

 

3

 

 

3

3

1.5

כימיה

1

84357

מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים

ד"ר גופר יוסף

 

2

 

 

2

2

1

2

84855

כימיה של קולואידים

פרופ' מסתאי יצחק

 

2

 

 

2

2

1

1

84900

קינטיקה של חומרים 1

פרופ' נסים דניאל

 

2

1

 

3

3

1.5

2

84901

מבוא לננו חומרים

פרופ' נוקד מלאכי

 

2

 

 

2

2

1

1

84354

מבוא למצב המוצק בכימיה

פרופ' נסים דניאל

 

2

1

 

3

3

1.5

2

84974

אנרגיה וקיימות סביבתית

פרופ' זיתון דוד

 

2

 

 

2

2

1

2

84641

תהליכי ייצור מתקדמים

פרופ' שפייזמן חגי

 

2

 

 

2

2

1

2

84857

אנליזה של פני השטח - תאוריה ואפליקציה

ד"ר גופר יוסף

 

2

 

 

2

2

1

מדעי החיים

2

80520

הגרעין מבנה ותפקוד

פרופ' שב-טל ירון

 

2

 

 

2

2

1

1

80367

עולם הRNA-

פרופ' מיכאלי-גולדברג שולמית

 

2

 

 

2

2

1

2

80387

תהליכים חברתיים בחיידקים

פרופ' בנין אהוד

 

2

 

 

2

2

1

1

80357

וירולוגה כללית ומולקולרית 

פרופ' רונית שריד 

 

2

 

 

2

2

1

2

80513

ביואינפורמטיקה

פרופ' רון אונגר

 

2

2

 

4

4

2

1

80519

בקרת גדילה ותמותה של תאים 

פרופ' דורון גינזברג

 

2

 

 

2

2

1

 

80382

ביוכימיה פיסיקלית - לא יתקיים בתשפ"ג

פרופ' אלישע האס

 

3

1

 

4

4

2