תוכנית לימודים לשנת תשפ"ד - תואר שני בהנדסת חשמל התמחות בננו אלקטרוניקה

 

ננו אלקטרוניקה - תשפ"ד

סמס

מס' קורס

שם הקורס

שם מרצה

הערות

ה

ת

מ

שעות סמס

נ"ז סמס

נ"ז שנתי

קורסי חובה

שנתי

83810

קולקויום

פרופ' רחלה פופבצר

רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה

1

 

 

1

1

1

שנתי

833000

תיזה

מנחה

 

 

 

 

 

8

8

שנתי

83801

פרוייקט- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט

מנחה

 

 

 

 

 

4

4

2

83945

סמינר בנושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה

פרופ' פיש אלכס

למי שלא לוקח את 83959

2

 

 

2

2

1

1

83959

סמינר נושאים מתקדמים בהתקנים אלקטרוניים

פרופ' דורון נווה

למי שלא לוקח את 83945

2

 

 

2

2

1

 

 

קורסי חובה מתמטיים

 

חובה ללמוד קורס אחד במתמטיקה מהקורסים המפורטים)

 

 

 

 

 

 

1

83879

אופטימזציה

ד"ר תום טירר

 

3

 

 

 

 

1.5

2

83979

סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' יערי גור

 

2

1

 

3

3

1.5

 

 

קורסי חובה- תשתית

 

יש לבחור 2 קורסים מבין ה-5

 

 

 

 

 

 

1

83609*

טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים

פרופ' נווה דורון

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83615*

התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ד

פרופ' נווה דורון

 

3

 

 

3

3

1.5

2

83953

תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1- לא מתקיים בתשפ"ד

פרופ' תימן אדם

 

3

 

 

3

3

1.5

2

83954

תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 

פרופ' תימן אדם

 

3

 

 

3

3

1.5

1

83957

התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים- לא מתקיים בתשפ"ד

פרופ' נווה דורון

 

2

 

 

2

2

1

קורסי בחירה

2

83250*

אוטומטיים חישוביות

פרופ' חזאי כרמית

 

3

1

 

4

4

2

2

83301*

מבנה מחשבים ספרתיים

ד"ר יביץ ליאוניד

 

3

1

 

4

4

2

2

83313*

מעגלים משולבים ספרתיים

פרופ' תימן אדם

 

3

1

 

4

4

2

2

83356*

מבוא לתורת הצפינה

ד"ר קרן אסנת

 

3

1

 

4

4

2

2

83412*

גנומיקה וביולוגיה מולקולרית

פרופ' קליסקי תומר

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83414*

מדעי נתונים ביולוגים  - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' גור יערי

 

3

1

 

4

4

2

2

83420*

ניתוח סטטיסטי של מידע

פרופ' לשם אמיר

 

3

1

 

4

4

2

2

83452*

שיטות תכנון מעגלים בטוחים

ד"ר ויצמן יואב

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83453*

חישוב מבוזר

פרופ' גלס רן

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83454*

רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' רביץ דרור

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83455*

רשתות מחשבים ואינטרנט 1

ד"ר לשם גיא

 

3

1

 

4

4

2

2

83456*

תכנון וניתוח אלגוריתמים

פרופ' דרור רביץ

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83457*

שיטות תכנון חומרה בטוחה-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' קרן אסנת

 

2

 

 

2

2

1

1

83458*

מבוא לקריפטוגרפיה 

פרופ' חזאי כרמית

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83606*

אמינות של מערכות חומרה

ד"ר ויצמן יואב

 

3

 

 

3

3

1.5

2

83607*

עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות

מר שושן יונתן

 

2

 

2

 

4

1.5

1

83608*

מעגלים אנלוגיים דלי-הספק- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' יוסי שור

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83609*

טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים

פרופ' נווה דורון

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83611

מעגלים משולבים אנלוגיים

פרופ' שור יוסי

 

2

1

 

3

3

1.5

1

*83612

מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים

פרופ' תימן אדם

 

3

1

 

4

4

2

2

83615*

התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ד

פרופ' נווה דורון

 

3

 

 

3

3

1.5

1

*83618

תקשורת ספרתית 2

פרופ' ברגל יצחק

 

3

1

 

4

4

2

1

83620*

תורת האינפורמציה- לא יתקיים בתשפ"ד

 

 

2

1

 

3

3

1.5

1

*83621

תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' שור יוסי

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83623*

מודלים וניתוח מתמטי של רשתות

פרופ' לשם אמיר

 

2

 

 

2

2

1

1

*83624

עיבוד ספרתי של אותות 2

פרופ' גנות שרון

 

3

1

 

4

4

2

1

83625*

התקפות על מערכות חומרה - לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר יואב ויצמן

 

2

 

2

4

4

1.5

2

*83626

מבוא לקידוד תקשורת ספרתית- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' ברוס שרגא

 

2

1

 

3

3

1.5

1

*83628

התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה

ד"ר אלבו אסף

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83629

עיבוד ספרתי של תמונות 

פרופ' קלר יוסי

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83633*

עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2

פרופ' וובר אופיר

 

2

1

1

4

4

1.75

1

83635*

למידה מבוססת חיזוקים

ד"ר פתיה איתן

 

2

 

 

2

2

1

2

*83641

אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' אופיר וובר

 

2

1

 

3

3

1.5

1

*83643

תיאוריה של למידת מכונה 

ד"ר שפט אור

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83644

תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה

ד"ר כהן אלי

 

2

1

 

3

3

1.5

1

*83646

גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ

ד"ר תומר לוי

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83647

סופר רזולוציה ומערכות דימות

פרופ' זלבסקי זאב

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83648

נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית

פרופ' אבי צדוק

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83649

אופטואלקטרוניקה, התקנים ומערכות

ד"ר חמוטל דואדי

 

3

1

 

4

4

2

1

83650*

מבוא לחישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' כרמית חזאי

 

2

 

 

2

2

1

2

*83652

תורת הגרפים ושימושיה

פרופ' וימר שמואל

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83653*

אריתמטיקה למחשב- - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' קרן אסנת

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83654*

גרפיקה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' אופיר וובר

 

2

1

1

3

3

1.75

1

83655*

גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה

פרופ' רביץ דרור

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83656*

עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' וובר אופיר

 

2

1

1

4

4

1.75

2

83657*

חישוב בטוח

פרופ' חזאי כרמית

 

2

 

 

2

2

1

2

*83658

יסודות הקריפטוגרפיה-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' חזאי כרמית

 

2

 

 

2

2

1

1

*83659

קידוד למערכות מחשב- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' קרן אסנת

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83660*

BIO CHIPS+ביו - סנסורים

פרופ' פופבצר רחלה

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83665*

ביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה

פרופ' קליסקי תומר

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83666*

בקרה למערכות ביולוגיות - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' יערי גור

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83667

יסודות אופטיקה ביו-רפואית

פרופ' דניאלי עמוס

 

2

1

 

3

3

1.5

1

*83668

דימות רפואי

פרופ' דניאלי עמוס

 

3

1

 

4

4

2

2

83670*

חישוב ביולוגי

פרופ' קוגלר הלל

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83672

עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה

פרופ' דניאלי עמוס

 

2

1

 

3

3

1.5

1

*83673

מבוא לחומרה בטוחה - בניות מתקפות

ד"ר לוי איתמר

 

3

1

 

4

4

2

2

83674*

למידת מכונה קוונטית

ד"ר מכמל עדי

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83675*

נוירו-גנומיקה

ד"ר אלון שחר

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83676*

כריית מידע וייצוג מידע

ד"ר זינגר גונן

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83677*

תכנות מתקדם

ד"ר חלסצ'י אליהו

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83678*

ננו-פוטוניקה

ד"ר דסיאטוב בוריס

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83681*

חומרה מכילה מטסטביליות

ד"ר מרדכי מדינה

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83682*

מבוא לחומרה בטוחה מורחב

ד"ר איתמר לוי

 

3

1

 

4

4

2

2

83683*

נושאים מתקדמים באבטחת חומרה

ד"ר איתמר לוי

 

2

 

 

2

2

1

2

83684*

אינפורמציה קוונטית מתקדמת

ד"ר מכמל עדי

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83685*

פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת

ד"ר וייס מור

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83688*

תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית-לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר מדינה מוטי

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83689*

ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות

ד"ר יביץ ליאוניד

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83691*

אימות פורמלי וסינטזה

פרופ' קוגלר הלל

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83692*

סוגיות ברשתות חברתיות

פרופ' לוטקר צבי

 

2

1

 

3

3

1.5

2

*83699

מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות

ד"ר גולדזק-מזרחי תמר

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83701*

התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה - חלק 2

ד"ר אלבו אסף

 

2

1

 

3

3

1.5

1/2

83802

קריאה מודרכת

מנחה

במסלול עם תיזה בלבד

2

 

 

2

2

1

2

83803

אנליזה פונקציונלית

 

 

3

1

 

4

4

2

1

83804

אלגברה מתקדמת

ד"ר ביתן רוני

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83806

תהליכים אקראיים - לא יתקיים בתשפ"ד

 

 

3

 

 

3

3

1.5

1

83807

חישוב קוונטי

ד"ר כהן אלי

 

3

1

 

4

4

2

2

83813

כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי הנדסה- לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר פרנץ אורנה ופרופ' צדוק אבינועם

במסלול עם תיזה בלבד

2

 

 

2

2

1

1

83820

סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' לשם אמיר

 

2

 

 

2

2

1

1

83821

תקשורת אלחוטית 1

ד"ר זיידל בנימין

 

2

 

 

2

2

1

 

83822

תקשורת אלחוטית 2- לא יתקיים בתשפ"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83824

נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה- לא יתקיים בתשפ"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

1

83828

מערכות פרושות תדר

פרופ' ברגל יצחק

 

2

 

 

2

2

1

2

83829

נושאים מתקדמים בתקשורת 

פרופ' ברגל יצחק

 

2

 

 

2

2

1

1

83833

ערוצי תקשורת וקטוריים- לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר זיידל בנימין

 

2

 

 

2

2

1

1

83834

 למידה ממידע מרובה היבטים 

ד"ר לינדנבאום אופיר

 

2

 

 

2

2

1

1

83841

למידת מכונה סטטיסטית

פרופ' גולדברגר יעקב

 

2

 

 

2

2

1

1

83843

מודלים גנרטיביים עמוקים 

ד"ר פתיה איתן

 

2

 

 

2

2

1

1

83850

סמינר בחישוב בטוח-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' חזאי כרמית

 

2

 

 

2

2

1

1

83853

שיטות ספקטרליות לVLSI-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' קרן אסנת

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83867

שיטות הסברותיות באלגוריתמים

פרופ' גלס רן

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83868

אלגוריתמים מקוונים - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' רביץ דרור

 

2

 

 

2

2

1

1

83869

מערכות סייבר פיזיקליות

ד"ר קוגלר הלל

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83870

נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' גלס רן

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83876

מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות

ד"ר בן-ארי רמי

 

2

 

 

2

2

1

2

83877

דימות (אופטית ו SAR) באמצעות לווינים - לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר יחזקאל ניסים

 

2

 

 

2

2

1

1

83878

תקשורת לווינים- לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר יחזקאל ניסים

 

2

 

 

2

2

1

1

83879

אופטימזציה

ד"ר תום טירר

 

3

 

 

 

 

1.5

2

83880

סמינר נושאים מתקדמים בעיבוד אותות

פרופ' לשם אמיר

 

2

 

 

2

2

1

2

83881

עיבוד ספרתי של אותות דיבור 

פרופ' גנות שרון

 

2

 

 

2

2

1

1

83882

למידה עמוקה

פרופ' גולדברגר יעקב

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83883

יסודות עיבוד אות במכ"ם- לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר פורת דנה

 

2

 

 

2

2

1

 

83884

עיבוד אותות לתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ד

 

 

 

 

 

 

 

 

2

83885

נושאים מתקדמים בעיבוד מידע

פרופ' יוסי קלר

 

2

 

 

2

2

1

2

83887

עיבוד אותות מרחבי - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' גנות שרון

 

2

 

 

2

2

1

2

83888

ראייה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' קלר יוסף

 

2

 

 

2

2

1

1

83889

נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי-לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר יאיר נועם

 

2

 

 

2

2

1

1

83900

תורת הגילוי- לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר יאיר נועם

 

2

 

 

2

2

1

2

83901

מבוא למדעי הנתונים עם פייתון

ד"ר אלוש עמרי

 

2

1

1

4

4

1.75

1

83905

סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע

פרופ' קלר יוסף

 

2

 

 

2

2

1

1

83906

הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות סטטיסטית - לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' גנות שרון

 

2

 

 

2

2

1

2

83907

נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' גולדברגר יעקב

 

2

 

 

2

2

1

2

83908

נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית

ד"ר שפט אור

 

2

 

 

2

2

1

שנתי

83910

סמינר מתקדם באופטיקה

ד"ר דסיאטוב בוריס

 

2

 

 

1

1

1

2

83911

עיבוד תמונה אופטי

פרופ' זלבסקי זאב

 

3

 

 

3

3

1.5

1

83912

פוטוניקה בסיליקון-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' צדוק אבי

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83915

אופטיקה לא לינארית

פרופ' צדוק אבינועם

 

3

1

 

4

4

2

1

83916

אופטיקה סטטיסטית

פרופ' צדוק אבינועם

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83918

עקרונות ויישומים בפלורסנציה

פרופ' פיקסלר דרור

 

2

 

 

2

2

1

1

83920

חישוב מקבילי בGPU- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' פרידמן מוטי

 

2

1

 

3

3

1.5

1

83921

אופטיקה זמנית-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' פרידמן מוטי

 

2

 

 

2

2

1

2

83922

ננו-אופטיקה ואינטרקציות אור-חומר

ד"ר לוי תומר

 

2

 

 

1

1

1

2

83946

תכנון מעגלי VLSI  ננומטריים בהספק נמוך- לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' פיש אלכס

 

2

 

 

2

2

1

1

83950

אמינות של רכיבי VLSI

ד"ר ויצמן יואב

 

2

 

 

2

2

1

2

83952

חומרה בטוחה- לא יתקיים בתשפ"ג

ד"ר ויצמן יואב

 

2

 

 

2

2

1

2

83953

תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1- לא מתקיים בתשפ"ד

פרופ' תימן אדם

 

3

 

 

3

3

1.5

2

83954

תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 

פרופ' תימן אדם

 

3

 

 

3

3

1.5

2

83955

התקנים אופטואלקטרוניים מבוססיי מעברים בין תת-פסים  בבורות קוונטיים

ד"ר אלבו אסף

 

2

 

 

2

2

1

1

83957

התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים- לא מתקיים בתשפ"ד

פרופ' נווה דורון

 

2

 

 

2

2

1

1

83958

תכנון מעגלים מודפסים- לא יתקיים בתשפ"ד

הזנשפרוג הילה

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83969

נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות

פרופ' שפי אורית

 

2

 

 

2

2

1

1

83971

הנדסת מערכות ביולוגיות-לא יתקיים בתשפ"ד

פרופ' שפי אורית

 

2

 

 

2

2

1

1

83972

NANO-MEDICINE

פרופ' פופבצר רחלה

 

2

 

 

2

2

1

2

83977

סמינר בביו-הנדסה

פרופ' פופבצר רחלה

 

2

 

 

2

2

1

1

83978

פיסיקה ביולוגית של מקרו מולקולות ותאים

פרופ' קליסקי תומר

 

2

 

 

2

2

1

2

83979

סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא יתקיים בתשפ"ד

 

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83982

סדרות עיתיות וחיזוי- לא יתקיים בתשפ"ד

ד"ר זינגר גונן

 

2

1

 

3

3

1.5

2

83983

מידול וכריית תהליכים

ד"ר כהן איציק

 

2

1

 

3

3

1.5

*תוכנית הלימודים בננו אלקטרוניקה תשפ"ג