תכניות לימודים - הנדסת תעשייה ומערכות מידע

הנדסת תעשייה ומערכות מידע (83104) - תשפ"ד 

ש מס' קורס שם הקורס מרצה ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס ש"ש  (נ"ז שנתי)
1 83110 אלגברה לינארית המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 - 4 4 2
1 83500 מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע ד"ר הלמן ניר 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה א' סמסטר א (1)   15 8 0 23 23 11.5
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
2 83109 תורת הקבוצות והלוגיקה ד"ר וייס מור 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1  פרופ' קוגלר הלל 3 1 - 4 4 2
2 83011 תכנון פיתון פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 2 2 1.5
2 83501 מבוא להסתברות פרופ' זינגר גונן 3 2 - 5 5 2.5
2 83502 מושגי יסוד בכלכלה פרופ' דויטש יוסף 2 - - 2 2 1
    סה"כ שנה א' סמסטר ב (2)   18 8 0 25 25 13
 
3 83503 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים ד"ר הלמן ניר 4 2 - 6 6 3
3 83504 מבוא לסטטיסטיקה פרופ' כהן איציק 3 1 - 4 4 2
3 83505 ניהול פיננסי פרופ' דויטש יוסף 3 1 - 4 4 2
3 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
3 83223 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
3 895581 מערכות מסדי הנתונים מדמ"ח 2 2 - 4 4 2
    סה"כ שנה ב' סמסטר א (3)   16 9 0 25 25 12.5
4 83506 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים ד"ר כהן אילן (ראובן) 3 1 - 4 4 2
4 83507 ניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות פרופ' כהן יובל 3 1 - 4 4 2
4 83508 מבוא לפסיכולוגיה ד"ר לביא עדי 2 1 - 3 3 1.5
4 83509 אפיון וניתוח מערכות מידע פרופ' גלברד רועי 2 2 - 4 4 2
4,6 83102 פיזיקה 1 (לא יינתן בתשפ"ד) ד"ר אלון שחר 4 2 - 6 6 3
    סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4)   14 7 0 21 21 10.5
 
5 83512 מודלים בניהול פרויקטים ד"ר ממן אורי 3 1 - 4 4 2
5 83513 תפעול מערכות ייצור ושירות ד"ר הדר עמרני 3 1 - 4 4 2
5 83514 שיטות בתכן הנדסי ד"ר ויילר משה 3 - - 3 3 1.5
5 83360 סטטיסטיקה תעשייתית וכלי תכנה פרופ' זינגר גונן 3 1 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 ד"ר לשם גיא 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר א (5)   15 4 0 19 19 9.5
6 83676 כריית מידע וייצוג מידע ד"ר זינגר גונן 2 1 3 3 1.5
6 83361 פרויקט 1 ד"ר עמרני הדר 3 - - 3 3 1.5
6 83362 מנשקים והצגת מידע ד"ר בונדר טלי 2 1 - 3 3 1.5
6 83363 סימולציה פרופ' כהן איציק 2 1 1 4 3.5 1.75
    סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6)   9 3 1 13 13 6.25
 
7 83366 עקרונות השיווק (EN) ד"ר הילה חלוץ בן גל 2 1 - 3 3 1.5
7 83367 התנהגות ארגונית (EN) ד"ר הילה חלוץ בן גל 3 1 - 4 4 2
7 83368 פרויקט שנתי חלק א  ד"ר שי רוזנס 3 - - 3 3 1.5
    סה"כ שנה ד' סמסטר א (7)   8 2 0 10 10 5
8 83369 פרויקט שנתי חלק ב  ד"ר שי רוזנס 3 - - 3 3 1.5
    סה"כ שנה ד' סמסטר ב (8)   3 0 0 3 3 1.5
    סה"כ חובות כלליות   # 41 1 139 139 69.75
 
סמס   שרשראות התמחות (יש לבחור 3)   ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס ש"ש (נ"ז שנתי)
  data science  (יש לבחור 4 קורסים)       
    קורסי חובה              
7 83882 למידה עמוקה (חובה) פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
6 83554 מעבדה במדעי המידע (חובה) פרופ' גנות שרון 1 - 3 4 2.5 1.25
    קורסי בחירה              
6 83364 תכן מערכות ייצור ורובוטיקה ד"ר גרובר אביב 2 1 2 5 4 2
8 89680 עיבוד שפה טבעי   3 - - 3 3 1.5
7 83370 בינה עסקית ד"ר נועם קוריאט 3 1 - 4 4 2
7 83371 אחזור מידע ד"ר דגנית ארמון  3 1 - 4 4 2
 
  חקר ביצועים (יש לבחור 3 קורסים)       
    קורסי חובה              
7 83816 מודלים במסחר אלקטרוני (חובה) ד"ר כהן אילן (ראובן) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 (חובה)   2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה              
6 83510 מודלים דינמיים ובדידים בחקר ביצועים (לא יינתן בתשפ"ד) ד"ר הלמן ניר 2 1 - 3 3 1.5
6 83815 מבוא לתורת המשחקים  ד"ר כהן אילן (ראובן) 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83983 מידול וכריית תהליכים פרופ' איציק כהן 2 1 - 3 3 1.5
8 83805 אופטימיזציה   3 - - 3 3 1.5
8 חדש אלגוריתמים בתזמון   3 1 - 4 4 2
8 חדש נושאים מתקדמים בשרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות   2 1 - 3 3 1.5
 
  תעשייה מתקדמת (יש לבחור 3 קורסים)       
    קורסי חובה              
6 83364 תכן מערכות ייצור ורובוטיקה (חובה) ד"ר גרובר אביב 2 1 2 5 4 2
    קורסי בחירה              
6 83365 שיטות בהנדסת תעשייה ד"ר רוזנס שי 3 1 - 4 4 2
6,8 83983 מידול וכריית תהליכים פרופ' איציק כהן 2 1 - 3 3 1.5
8 חדש מודלים לניהול מערכות רזה   3 - - 3 3 1.5
8 חדש הנדסת איכות   3 1 - 4 4 2
 
  מערכות מידע (יש לבחור 4 קורסים)       
    קורסי חובה              
8 83453 חישוב מבוזר (חובה) פרופ' גלס רן 3 1 - 4 4 2
    קורסי בחירה              
7 83816 מודלים במסחר אלקטרוני ד"ר כהן אילן (ראובן) 2 1 - 3 3 1.5
6 83364 תכן מערכות ייצור ורובוטיקה ד"ר גרובר אביב 2 1 2 5 4 2
6,8 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83983 מידול וכריית תהליכים פרופ' איציק כהן 2 1 - 3 3 1.5
7 חדש בינה עסקית   3 1 - 4 4 2
8 83372 נושאים נבחרים במערכות מידע ד"ר יאיר מידן 2 1 - 3 3 1.5
 
  קורסי בחירה (השלמת נקודות מרשימה זו)       
    קורסים לתכנית מצטיינים              
  חדש פרויקט מחקרי 1 ד"ר כהן אילן (ראובן) 3 - - 3 3 1.5
  חדש פרויקט מחקרי 2 ד"ר כהן אילן (ראובן) 3 - - 3 3 1.5
  בחירה לתכנית (בנוסף, ניתן לבחור קורסים שלא נלמדו במסגרת השרשראות)       
  חדש הנדסת גורמי אנוש   3 1 - 4 4 2
  חדש תכנון ניסויים וניתוחם   2 1 - 3 3 1.5
  חדש פרויקט 2   3 - - 3 3 1.5
  חדש נושאים מתקדמים בניהול פרויקטים ד"ר כהן איציק 2 1 - 3 3 1.5
  חדש ניהול פרויקטי תכנה ד"ר כהן איציק 2 1 - 3 3 1.5
  חדש ניהול פרויקטי הזנק (סטרטאפ) ד"ר כהן איציק 2 1 - 3 3 1.5
  חדש פיתוח מוצר חדש ד"ר כהן איציק 2 1 - 3 3 1.5
  חדש סדרות עיתיות וחיזוי   2 1 - 3 3 1.5
    קורסים מדעיים               
  83211 פונקציות מרוכבות   2 1 - 3 3 1.5
  83103 פיזיקה 2   4 2 - 6 6 3
  83201 מבוא לביולוגיה למהנדסים (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' וייס אריה 3 1 - 4 4 2
 
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע בתואר ראשון הינו 86.75 , לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. החישוב בוצע לפי 10 קורסים בחירה לפי 3 השרשראות עם המינימום נ"ז: 6 קורסים של 1.5 + 4 קורסים של 2 נ"ז 174 ש"ס (87 ש"ש)   87.25 נ"ז שנתיות
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
על כל סטודנט להתמחות בשלוש שרשראות (לא ניתן לקחת את אותו קורס כחלק משתי שרשראות)
חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.

 

לתכניות הלימודים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע לתואר ראשון תשפ"ד

לתכניות הלימודים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע לתואר ראשון תשפ"ג

לתכניות הלימודים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע לתואר ראשון תשפ"ב