תכניות לימודים - הנדסת נתונים

הנדסת נתונים 83107 תשפ"ד

סמס

מס' קורס

שם הקורס

שם מרצה

ה

ת

מ

שעות סמס

נ"ז סמס

נ"ז שנתי (ש"ש)

1

88112

 אלגברה לינארית 1

ד"ר שיינר ארז (מתמ')

4

2

0

6

6

3

1

83112

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1

ד"ר שיינר ארז (מתמ')

4

2

0

6

6

3

1

83108

קומבינטוריקה

ד״ר  שפט אור/פרופ׳  ברוס שרגא

2

1

0

3

3

1.5

1

83120

מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים

ד"ר  בנשק-דוקוב אלישבע

2

2

0

4

4

2

1

83102

פיסיקה 1

ד״ר  אלון  שחר /פרופ׳  קליסקי תומר

4

2

0

6

6

3

 

 

סה"כ שנה א' סמסטר 1

 

16

9

0

25

25

12.5

2

83114

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2

ד״ר  ברזל ברוך (מתמ׳)

4

2

0

6

6

3

2

88113

אלגברה לינארית 2

ד״ר  שיינר ארז (מתמ׳)

4

2

0

6

6

3

2

83115

משוואות דיפרנציאליות רגילות

ד״ר  שיין מיכאל (מתמ׳)

2

1

0

3

3

1.5

2

83109

תורת הקבוצות ולוגיקה

ד״ר  וייס מור

2

1

0

3

3

1.5

2

83119

מבני נתונים ואלגוריתמים 1

פרופ'  קוגלר הלל /פרופ׳ וימר שמואל

3

1

0

4

4

2

2

83550

אשנב למדעי הנתונים

מרצי המחלקה ואורחים

2

0

0

2

0

0

2

83011

תכנות פייתון

פרופ׳ לוטקר צבי

2

0

0

2

2

1

 

 

סה"כ שנה א' סמסטר 2

 

19

7

0

26

24

12

3

83206

מערכות לינאריות

ד"ר  שורץ עופר/פרופ'  נועם יאיר

3

1

0

4

4

2

3

83210

אנליזה הרמונית

פרופ'  לרנר אנדרי (מתמ׳)

2

1

0

3

3

1.5

3

83216

מבוא  להסתברות 

ד״ר  זינגר גונן/ד״ר  ברזל ברוך

3

2

0

5

5

2.5

3

83211

פונקציות מרוכבות

ד״ר  קפלן אייל (מתמ')

2

1

0

3

3

1.5

3

83223

תכנות מונחה עצמים

שפיר חיים

2

2

0

4

4

2

3

83224

מבני נתונים ואלגוריתמים 2

פרופ׳ רביץ דרור

3

1

0

4

4

2

3

83215

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 גב' צבי זהבית (מתמ׳)

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ שנה ב' סמסטר 3

 

17

9

0

26

26

13

4

83245

אותות ומערכות

פרופ'  זלבסקי זאב / ד״ר עופר שוורץ

3

1

0

4

4

2

4

83302

אותות אקראיים ורעש

פרופ'  נועם יאיר

3

2

0

5

5

2.5

4

83551

מבוא לסטטיסטיקה

ד"ר ברודו נדיה (מתמ׳)

3

1

0

4

4

2

4

83563

מבוא לבינה מלאכותית

פרופ' שחורי און (מנהל עסקים)

2

1

0

3

3

1.5

4

83251

תורת החישוביות

פרופ'  חזאי כרמית

3

1

0

4

4

2

4

89281

בסיסי נתונים

ד״ר  פלוטקין טטיאנה (מדמ"ח)

2

1

0

3

3

1.5

4

83552

פרויקט התנסות במדעי הנתונים שנה ב'

ד״ר מדינה מרדכי

0

0

4

4

2

1

 

 

סה"כ שנה ב' סמסטר 4

 

16

7

4

27

25

12.5

5

83214

אנליזה נומרית

ד"ר לינדנבאום אופיר

2

2

0

4

4

2

5

83301

מבנה מחשבים ספרתיים

ד״ר ייביץ ליאוניד

3

1

0

4

4

2

5

83676

כריית מידע וייצוג מידע

ד״ר  זינגר גונן

2

1

0

3

3

1.5

5

83622

מבוא ללמידת מכונה

פרופ'  גולדברגר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

5

83511

אחזור מידע

ד״ר זינגר גונן 

3

1

0

4

4

2

5

83554

מעבדה במדעי המידע

ד"ר אלוש עמרי

1

0

3

4

2.5

1.25

5

83218

מבנים אלגבריים

פרופ׳  קלר נתן (מתמ')

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ שנה ג' סמסטר 5

 

15

7

3

25

23.5

11.8

6

83320

עיבוד ספרתי של אותות 1

פרופ'  נועם יאיר

3

1

0

4

4

2

6

83321

אלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות

פרופ'  גנות שרון

3

1

0

4

4

2

6

83882

למידה עמוקה

פרופ'  גולדברגר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

6

83562

אלגוריתמי streaming ונתוני עתק

ד״ר כהן אילן

2

1

0

3

3

1.5

6

83805

אופטימיזציה רציפה וקומבינטורית

פרופ׳ לוטקר צבי

3

1

0

4

4

2

6

83560

פרויקט התנסות במדעי הנתונים שנה ג'

ד״ר פתיה איתן

0

0

4

4

2

1

 

 

סה"כ שנה ג' סמסטר 6

 

13

5

4

22

20

10

7

83453

חישוב מבוזר

פרופ' גלס רן

2

1

0

3

3

1.5

7

83643

תאוריה של למידת מכונה

ד״ר שפט אור

2

1

0

3

3

1.5

7

35845

חוק ואינפו-אתיקה בחברת המידע

ד"ר דלית קן-דרור פלדמן

2

0

0

2

2

1

7

83458

מבוא לקריפטוגרפיה  

פרופ׳ חזאי כרמית

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ שנה ד' סמסטר 7

 

8

3

0

11

11

5.5

8

83420

ניתוח סטטיסטי של מידע

פרופ' לשם אמיר

3

1

0

4

4

2

8

83556

פרוייקט בהנדסת נתונים / הכשרה בתעשיה (פוטנציאלי)

פרופ׳ ברגל יצחק

0

0

10

10

5

2.5

 

 

סה"כ שנה ד'  סמסטר 8

 

3

1

10

14

9

4.5

 

 

סה"כ חובות כלליות

 

107

48

21

176

164

81.8

מסלול רשתות ותקשורת (ר"ק)

 קורסי חובה במסלול (סה"כ 4 נק"ז)

5,7

83455

רשתות מחשבים ואינטרנט 1

פרופ׳ רביץ דרור

3

1

0

4

4

2

6

83310

תורת הגילוי ויישומיה בתקשורת

פרופ' זהבי אפרים

3

1

0

4

4

2

 קורסי בחירה במסלול  (מינימום 2.25 נק"ז)

7

83454

רשתות מחשבים ואינטרנט 2

פרופ׳ רביץ דרור

2

1

0

3

3

1.5

7

83620

תורת האינפורמציה

פרופ׳  סומך-ברוך ענליה

2

1

0

3

3

1.5

8

89542

ניהול מידע ברשת ובענן

ד״ר  אמסטרדמר יעל

2

1

0

3

3

1.5

7

83623

מודלים וניתוח מתמטי של רשתות

פרופ' לשם אמיר

2

1

0

3

3

1.5

8

38692

סוגיות ברשתות חברתיות

פרופ׳ לוטקר צבי

2

1

0

3

3

1.5

8

83558

ניתוח רשתות חברתיות ומדיה

פרופ׳ לוטקר צבי

2

1

0

3

3

1.5

8

83415

מעבדה מתקדמת בתקשורת (בתנאי שלא למד את 83559)

פרופ'  ברגל יצחק

0

0

3

3

1.5

0.75

8

83559

מעבדה ברשתות מחשבים (בתנאי שלא למד את 83415)

פרופ׳ רביץ דרור

0

0

3

3

1.5

0.75

7

83618

תקשורת ספרתית 2

פרופ'  ברגל יצחק

3

1

0

4

4

2

8

83626

מבוא לקידוד תקשורת ספרתית

פרופ' ברוס שרגא

2

1

0

3

3

1.5

 מסלול עיבוד וניתוח מידע ולמידה סטטיסטית  (ע"ל)

 קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.5 נק"ז)

7

83841

אלגוריתמים סטטיסטיים בלמידת מכונה

גולדברגר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

7

83624

עיבוד ספרתי של אותות 2

פרופ' גנות שרון

3

1

0

4

4

2

 קורסי בחירה במסלול  (מינימום 2.25 נק"ז)

7

83623

מודלים וניתוח מתמטי של רשתות

פרופ' לשם אמיר

2

1

0

3

3

1.5

7

83843

מודלים גנרטיביים עמוקים

ד"ר  פתיה איתן

2

1

0

3

3

1.5

7

83635

למידה מבוססת חיזוקים

ד"ר  פתיה איתן

2

1

0

3

3

1.5

7

83574

גילוי חריגות

 ד"ר חלסצ'י אליהו

2

1

0

3

3

1.5

7

83425

מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות

פרופ' גנות שרון

0

0

3

3

1.5

0.75

6,8

83600

אלגברה לינארית נומרית

ד"ר  פתיה איתן

2

1

0

3

3

1.5

8

83819

למידה בלתי מונחית

ד״ר לינדנבאום אופיר

2

1

0

3

3

1.5

 מסלול ראיה ממוחשבת וגרפיקה ממוחשבת (ר"ג):

 קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.25 נק"ז)

7

83629

עיבוד ספרתי של תמונות

ד"ר פתיה איתן

2

1

0

3

3

1.5

6

83656

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 1

פרופ׳ וובר אופיר

2

1

1

4

3.5

1.75

 קורסי בחירה במסלול  (מינימום 2.25 נק"ז)

6

88201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

פרופ׳ כהן ראובן (מתמ')

3

2

0

5

5

2.5

7

83654

גרפיקה ממוחשבת

פרופ׳ וובר אופיר

2

1

1

4

3.5

1.75

7

83633

עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2

פרופ׳ וובר אופיר

2

1

1

4

3.5

1.75

7

83888

ראיה ממוחשבת

פרופ'  קלר יוסי

2

1

0

3

3

1.5

7

83655

גאומטריה חישובית ויישומיה ברובוטיקה

פרופ׳ דרור רביץ

2

1

0

3

3

1.5

7

83641

אופטימיזציה והבנה של צורות

פרופ׳ וובר אופיר

2

1

1

4

3.5

1.75

8

83561

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה

ד"ר פתיה איתן

0

0

3

1.5

1.5

0.75

מסלול אופטימיזציה ואלגוריתמים (א"ל)

קורסי בחירה במסלול  (מינימום 6 נק"ז)

6

83459

הנדסת תוכנה

מר שפיר חיים

2

1

0

3

3

1.5

7

83381

מערכות הפעלה

מר שפיר חיים

2

2

0

4

4

2

7

83655

גאומטריה חישובית ויישומיה ברובוטיקה

פרופ׳ רביץ דרור

2

1

0

3

3

1.5

7

83868

אלגוריתמים מקוונים

ד״ר כהן אילן

2

1

0

3

3

1.5

8

83652

תורת הגרפים ושימושיה

פרופ׳ וימר שמואל

2

1

0

3

3

1.5

8

83807

חישוב קוונטי

ד"ר מכמל עדי / ד"ר כהן אליהו

2

1

0

3

3

1.5

8

83674

למידת מכונה קוונטית

ד"ר מכמל עדי

2

1

0

3

3

1.5

7

83553

אלגוריתמים מתקדמים

פרופ' רביץ דרור

2

1

0

3

3

1.5

8

89581

בסיסי נתונים מתקדמים

ד״ר פלוטקין טטיאנה

2

1

0

3

3

1.5

7

83815

מבוא לתורת המשחקים

ד״ר כהן אילן

2

1

0

3

3

1.5

7

83817

מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים

ד"ר  הלמן ניר

3

0

0

3

3

1.5

8

83506

מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

פרופ' טל אבינדב (לוגיסטיקה)

3

1

0

4

4

2

7

83555

חישוב מקבילי בענן

פרופ׳ פרידמן מוטי 

1

0

3

4

2

2

6,8

83983

מידול וכריית תהליכים

ד"ר  כהן איציק

2

1

0

3

3

1.5

8

89687

שיטות למידה עמוקה לטקסטים ורצפים

פרופ׳  גולדברג יואב

2

1

0

3

3

1.5

מסלול אבטחת מידע ואמינות (א"א)

קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.5 נק"ז)

7

83356

מבוא לתורת הצפינה

פרופ׳ קרן אסנת

3

1

0

4

4

2

8

89509

תכנות בטוח ואבטחת תקשוב (סייבר)

פרופ' פנקס בני

2

1

0

3

3

1.5

 קורסי בחירה במסלול (מינימום 3 נק"ז)

6,8

83659

קידוד למערכות מחשב

פרופ׳ קרן אסנת

2

1

0

3

3

1.5

8

83658

יסודות הקריפוטוגרפיה

פרופ׳ חזאי כרמית

2

1

0

3

3

1.5

8

83657

 חישוב בטוח

פרופ׳ חזאי כרמית

2

1

0

3

3

1.5

7

83685

פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת

ד״ר וייס מור

2

1

0

3

3

1.5

7

83574

גילוי חריגות

 ד"ר חלסצ'י אליהו

2

1

0

3

3

1.5

8

83908

ניתוח מידע משמר פרטיות

ד״ר  שפט אור

2

1

0

3

3

1.5

 מסלול יישומים (י"ש) - יש לבחור 2 קורסים 

7

83665

ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה

פרופ׳ קליסקי תומר

2

1

0

3

3

1.5

7

83565

כריית מידע רפואי

ד״ר טל-בוצר רונן

2

1

0

3

3

1.5

7

83566

אקונומטריקה

ד״ר אלתר עידן

2

1

0

3

3

1.5

7

83567

בינה עסקית

ד״ר גונן זינגר

2

1

0

3

3

1.5

7

83568

ניתוח מידע פיננסי

ד״ר אלתר עידן

2

1

0

3

3

1.5

7

83569

עיבוד שפות טבעיות

ד"ר כפיר בר

2

1

0

3

3

1.5

8

70668

ערים חכמות

ד״ר אורן מישל

2

1

0

3

3

1.5

8

83570

מטבעות קריפוגרפיים וטכנולוגית הבלוקצ'יין

פרופ' גלס רן

2

1

0

3

3

1.5

8

83571

מדעי הנתונים ולמידת מכונה במדע החומרים

פרופ׳ נווה דורון

2

1

0

3

3

1.5

8

83572

מדעי הנתונים ולמידת מכונה לעיבוד דיבור

פרופ' גנות שרון

2

1

0

3

3

1.5

8

83573

מדעי הנתונים באופטיקה

פרופ' זאב זלבסקי

2

1

0

3

3

1.5

מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת נתונים בתואר ראשון הינו 96.5 לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה.
הנ״ז בהנדסה חושב על בסיס 2 מסלולים עם מינימום נק"ז (5.5 + 5.75) + 2 קורסים במסלול יישומים (1.5*2)

201 ש"ס

 

96.5 נ"ז שנתי (ש"ש)

 הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.

על כל סטודנט להתמחות ב-2 מסלולים ( 2 קורסי חובה + 2 קורסי בחירה מכל מסלול) + מסלול יישומים ( 2 קורסי בחירה)

ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת מסלול אחד, אפילו אם הוא מופיע ביותר ממסלול אחד

 חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.

 סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת נתונים ומדעי המידע, יקבל פטור מ-2 קורסי בחירה.