נציגות הפקולטה בסדנת קוונטים ישראל-גרמניה

Faculty representation at the Israel-Germany Quantum Future Academy Workshop
תאריך

ברכות לסטודנטיות עדן שדה, סטודנטית בתוכנית להנדסה קוונטית תחת הנחייתו של  פרופ' מוטי פרידמן, ולנוגה אנטין, מהמעבדה של ד"ר עדי מכמל, שנבחרו להשתתף בסדנת קוונטים ישראל-גרמניה 2023, "Quantum future academy workshop". השתיים נבחרו על בסיס מצוינות אקדמית, לאחר שהתקבלו במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה למעלה ממאה פניות בנושא, והן חלק מנבחרת בת 15 סטודנטים וסטודנטיות מישראל.

חלקה הראשון של הסדנה נערך בפברואר בישראל וחלקה השני יערך בגרמניה בחודש ספטמבר 2023. נאחל להן הצלחה רבה, ושייצגו את המדינה ואת הפקולטה בכבוד.

-

תאריך עדכון אחרון : 27/02/2023