פסכיף פירות וצורוס של מועצת הנדסה

פסכיף פירות וצורוס של מועצת הנדסה
תאריך

קצת מההפסכיף פירות וצורוס שהיה לנו היום ?
היה טעים וכיף!
ניפגש באירועים הבאים??

פסכיף פירות

-

תאריך עדכון אחרון : 09/05/2023