תכניות לימודים - הנדסת חומרים

הנדסת חומרים (83109) - תשפ"ד

סמס

מס' קורס

שם הקורס

שם מרצה

ה

ת

מ

שעות סמס

נ"ז סמס

נק"ז שנתי (ש"ש)

1

83102

פיזיקה 1

ד"ר אלון שחר

4

2

0

6

6

3

1

83110

אלגברה לינארית

ד"ר מצרי אליהו 

4

2

0

6

6

3

1

83112

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 

ד"ר שיינר ארז

4

2

0

6

6

3

1

83120

מבוא להנדסת תכנה ומחשבים

ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע

2

2

0

4

4

2

1

84102

כימיה אי-אורגנית א

פרופ' נוקד מלאכי

2

1

0

3

3

1.5

1

84101

כימיה כללית א

ד"ר שפייזמן חגי

2

2

0

4

4

2

1

 

סה"כ שנה א' סמסטר 1

 

18

11

0

29

29

14.5

2

84103

כימיה כללית ב

פרופ' סנדרוביץ חנוך

3

0

0

3

3

1.5

2

83103

פיזיקה 2 

ד"ר בשן אמיר

4

2

0

6

6

3

2

83011

תכנות בפייתון 

פרופ' לוטקר צבי

2

0

0

2

2

1

2

83114

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2

ד"ר ראיצ'יק אירינה

4

2

0

6

6

3

2

83115

משוואות דיפרנציאליות רגילות

ד"ר ראיצ'יק אירינה

2

1

0

3

3

1.5

2

83580

תורת החומרים 1

ד"ר גולדזק מזרחי תמר

3

1

0

4

4

2

2

 

סה"כ שנה א' סמסטר 2

 

18

6

0

24

24

12

3

83581

מתימטיקה שימושית

ד"ר שפט אור

3

2

0

5

5

2.5

3

83215

משוואות דיפרנציאליות חלקיות

גב' צבי זהבית

2

1

0

3

3

1.5

3

83216

מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה

ד"ר זינגר גונן

3

1

0

4

4

2

3

83582

תורת החומרים 2

ד"ר אלבו אסף

3

1

0

4

4

2

3

83601

קורוזיה בחומרים

פרופ׳ מלאכי נוקד

2

1

0

3

3

1.5

3

83605

חוזק חומרים

פרופ׳ שרמן דב

2

1

0

3

3

1.5

3

 

סה"כ שנה ב' סמסטר 3

 

15

7

0

22

22

11

4

83204

מכניקה קוונטית שימושית

ד"ר כהן אליהו

3

1

0

4

4

2

4

83207

שדות אלקטרומגנטיים

פרופ' פיקסלר דרור

3

1

0

4

4

2

4

83214

כלים לאנליזה נומרית

פרופ' שיף ג'רמי

2

2

0

4

4

2

4

83243

מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה

פרופ' נוה דורון

0

0

3

1.5

1.5

0.75

4

83244

יסודות התקני מוליכים למחצה

ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומר

3

1

0

4

4

2

4

83602

תרמודינמיקה 1

ד"ר ברוש אלי 

3

1

0

4

4

2

4

83584

מעבדת חומרים 1 תכונות מכאניות

ד"ר אלבו אסף

0

0

4

2

2

1

4

 

סה"כ שנה ב' סמסטר 4

 

14

6

7

23.5

23.5

11.75

5

83585

מטאלורגיה פיסיקלית

ד"ר פנקס מלכי

3

1

0

4

4

2

5

83583

תכונות מכאניות של חומרים

פרופ' וגנר דניאל חנוך 

2

1

0

3

3

1.5

5

83586

מכניקה קוונטית מתקדמת

ד"ר גולדזק מזרחי תמר

3

1

0

4

4

2

5

83587

מעבדת חומרים 2 

פרופ׳ נוה דורון

0

0

4

2

2

1

5

83599

מעבר חום ותכונות תרמיות של חומרים

פרופ' זיסקינד גנאדי

3

1

0

4

4

2

5

 

סה"כ שנה ג' סמסטר 5

 

11

4

4

17

17

8.5

6

86370

פיסיקת המצב המוצק

ד"ר דסיאטוב בוריס

2

1

0

3

3

1.5

6

83588

תרמודינמיקה 2

ד"ר ברוש אלי 

2

1

0

3

3

1.5

6

83589

מעבדת מטאלורגיה 

ד"ר בבאי דותן

0

0

4

2

2

1

6

84214

כימיה אינסטרומנטלית

פרופ' שפייזמן חגי

0

0

4

2

2

1

6

 

סה"כ שנה ג' סמסטר 6

 

4

2

8

10

10

5

7,8

83401

פרויקט

פרופ' ברגל יצחק

7

0

0

7

7

3.5

 

 

סה"כ שנה ד' 

 

7

0

0

7

7

3.5

 

 

סה"כ חובות כלליות

 

87

36

19

132.5

132.5

66.25

מסלול הח"א

 

אפיק ידע התקנים וחומרים אלקטרוניים (הת)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי חובה:

 

 

 

 

 

 

 

5

83524

מכניקה סטטיסטית להנדסת חומרים

ד"ר לוי תומר

2

1

0

3

3

1.5

6

83314

התקני ננו-אלקטרוניקה 

פרופ' נוה דורון

3

1

0

4

4

2

6

83311

תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה 

ד"ר ויצמן יואב 

3

1

0

4

4

2

6

83593

מעבדה בהתקני ננו-חומרים

פרופ׳ נוה דורון

0

0

3

1.5

1.5

0.75

7

83591

מכניקה קוונטית של חומרים

ד"ר גולדזק מזרחי תמר

2

2

0

4

4

2

 

 

סה"כ חובה

 

10

5

3

16.5

16.5

8.25

 

 

קורסי בחירה:  שני קורסים מהרשימה מטה

 

 

 

 

 

 

 

7

83590

מבוא להתקני אלקטרוניקה קוונטית

פרופ' נוה דורון

2

1

0

3

3

1.5

7

83609

טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים

פרופ' נוה דורון

2

1

0

3

3

1.5

7

83518

עקרונות יסוד והתקנים מיקרואלקטרומכאניים (MEMS)

ד"ר ויצמן יואב

2

1

0

3

3

1.5

7

84859

ממשקים בין מתכות ומוליכים למחצה

ד"ר סלומון עדי

2

1

0

3

3

1.5

7

84857

אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה

ד"ר גופר יוסף

2

1

0

3

3

1.5

8

83628

התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה

ד"ר אלבו אסף

2

1

0

3

3

1.5

8

83956

פיזיקה של התקנים אופטו-אלקטרונים

ד"ר קליפשטיין פיליפ

2

1

0

3

3

1.5

8

83678

ננו פוטוניקה

ד"ר דסיאטוב בוריס

2

1

0

3

3

1.5

8

83522

קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

8

83521

מבוא לספקטרוסקופיה

פרופ' טישלר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

8

83523

מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית

ד"ר פרלשטיין אילנה

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ בחירה 3 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

מסלול מח"ח

 

אפיק ידע מדע חומרים חישובי (חח):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי חובה:

 

 

 

 

 

 

 

5

83119

מבני נתונים ואלגוריתמים 1

ד"ר קוגלר הלל, פרופ' לוטקר צבי

3

1

0

4

4

2

5

83223

תכנות מונחה עצמים

חיים שפיר

2

2

0

4

4

2

6

83594

חישובי מבנה אלקטרוני של חומרים

ד"ר גולדזק מזרחי תמר

3

1

0

4

4

2

6

83595

מעבדה מתקדמת למדע חומרים חישובי

ד"ר גולדזק מזרחי תמר

0

0

3

1.5

1.5

0.75

7

83622

מבוא ללמידת מכונה

פרופ' גולדברגר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ חובה

 

10

5

3

16.5

16.5

8.25

 

 

קורסי בחירה: שני קורסים מהרשימה מטה

 

 

 

 

 

 

 

7

83524

מכניקה סטטיסטית להנדסת חומרים

ד"ר לוי תומר

2

1

0

3

3

1.5

7

83674

למידת מכונה קוונטית

ד"ר מכמל עדי 

3

1

0

4

4

2

7

83519

מדע חומרים קומבינטורי

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

7

83520

דינאמיקה מולקולארית ותרמודינמיקה חישובית של חומרים

פרופ' מאיור דן-תומאס

2

1

0

3

3

1.5

7

84857

אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה

ד"ר גופר יוסף

2

1

0

3

3

1.5

8

83521

מבוא לספקטרוסקופיה

פרופ' טישלר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

8

83522

קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

8

83807

חישוב קוונטי 

ד"ר כהן אליהו

2

1

0

3

3

1.5

8

83453

חישוב מבוזר

ד"ר גלס רן

2

1

0

3

3

1.5

8

84328

כימיה חישובית

פרופ' מאיור דן-תומאס

2

2

0

4

4

2

8

83523

מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית

ד"ר פרלשטיין אילנה

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ בחירה 3 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

מסלול כ"ח

 

אפיק ידע כימיה של חומרים (כ"ח) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי חובה:

 

 

 

 

 

 

 

5

83596

מעבדת כימיה מתקדמת בתורת חומרים

ד"ר אסף אלבו

0

0

3

1.5

1.5

0.75

6

83604

חומרים קרמיים

פרופ׳ לובמירסקי איגור

3

1

0

4

4

2

6

83603

חומרים מרוכבים

פרופ' וגנר דניאל חנוך

3

2

0

5

5

2.5

7

84357

מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים

ד"ר גופר יוסף

2

1

0

3

3

1.5

8

84301

כימיה אי-אורגנית מתקדמת א'

פרופ' זיתון דוד

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ חובה

 

10

5

3

16.5

16.5

8.25

 

 

קורסי בחירה: שני קורסים מהרשימה מטה

 

 

 

 

 

 

 

7

84893

פולימרים בכימיה

ד"ר כהן שרה

2

1

0

3

3

1.5

7

84855

כימיה של קולואידים

פרופ'  מסתאי יצחק

2

1

0

3

3

1.5

7

84887

כימיה של ביופולימרים

פרופ' רהימיפור שי

2

1

0

3

3

1.5

7

83597

תהליכי ייצור ועיבוד חומרים מתקדמים

פרופ' שפייזמן חגי

2

1

0

3

3

1.5

7

84859

ממשקים בין מתכות ומוליכים למחצה

ד"ר סלומון עדי

2

1

0

3

3

1.5

7

84857

אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה

ד"ר גופר יוסף

2

1

0

3

3

1.5

8

83523

מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית

ד"ר פרלשטיין אילנה

2

1

0

3

3

1.5

8

84328

כימיה חישובית

פרופ' מאיור דן-תומאס

2

2

0

4

4

2

8

84901

מבוא לננו חומרים

פרופ' נוקד מלאכי

2

1

0

3

3

1.5

8

83522

קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

8

83521

מבוא לספקטרוסקופיה

פרופ' טישלר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ בחירה 3 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

מסלול כ"ח

 

אפיק ידע קיימות וחומרים סביבתיים (כ"ח) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קורסי חובה:

 

 

 

 

 

 

 

5

83598

מעבדה בחומרים סביבתיים

פרופ' זיתון דוד

0

0

3

1.5

1.5

0.75

6

83604

חומרים קרמיים

פרופ׳ לובמירסקי איגור

3

1

0

4

4

2

6

83603

חומרים מרוכבים

פרופ' וגנר דניאל חנוך

3

2

0

5

5

2.5

7

83515

פיסיקה של חומרים והתקנים להמרה ואגירת אנרגיה 

פרופ' נוקד מלאכי

2

1

0

3

3

1.5

8

83517

חומרים והתקנים להפקה והמרת אנרגיה

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ חובה

 

10

5

3

16.5

16.5

8.25

 

 

קורסי בחירה: שני קורסים מהרשימה מטה

 

 

 

 

 

 

 

7

83525

חומרים ביולוגיים

פרופ' שפי אורית

2

1

0

3

3

1.5

7

83526

קיימות בכרייה, זיקוק והפקת חומרים

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

7

83527

טכנולוגיות לשימוש חוזר בחומרים

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

7

84857

אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה

ד"ר גופר יוסף

2

1

0

3

3

1.5

8

83516

מבוא לחומרים וסביבה - קרקע, מים ואוויר

פרופ' סלומון עדי

3

1

0

4

4

2

8

83528

טכנולוגיות של תאי דלק ואגירת מימן

ד"ר אלבז ליאור

2

1

0

3

3

1.5

8

83529

כימיה ירוקה

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

8

83523

מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

8

83521

מבוא לספקטרוסקופיה

פרופ' טישלר יעקב

2

1

0

3

3

1.5

8

83522

קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X

ד"ר כרמלי איתי

2

1

0

3

3

1.5

 

 

סה"כ בחירה 3 ש"ש

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ לתואר

 

115

50

25.0

177.5

177.5

88.75

מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חומרים בתואר ראשון הינו 88.75 נק"ז (ש"ש), לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי מגמה אחת  וקורסי הבחירה בהיקף של 6 ש"ש מתוך המגמה שבחר

 

 

 

 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.

 • על כל סטודנט להתמחות במגמה אחת (התקנים חישובי, התקנים ותהליך, קיימות ואנרגיה, קיימות ותהליכים). כל מגמה מורכבת משילוב של שני אפיקי ידע (התקנים וחומרים אלקטרוניים, מדע חומרים חישובי, כימיה של חומרים וקיימות וחומרים סביבתיים).

 • כל סטודנט חייב ללמוד קורסי בחירה מתוך המגמה (בשני אפיקי הידע שלה) בהיקף של 6 נק"ז שנתי (ש"ש)

 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.