תכניות לימודים - הנדסה קוונטית תשפ"ג

מגמת הנדסה קוונטית (83182) - תשפ"ג 

סמס מס' קורס שם הקורס ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
1 83110 אלגברה לינארית 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים 2 2 - 4 4 2
1 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 - 0
1 86115 מכניקה (קורס חלופי פיזיקה 1- 83102) 4 2 - 6 6 3
1 86112 רעיונות מודרנים בפיזיקה 2 - - 2 2 1
    סה"כ שנה א' סמסטר א (1) 20 9 0 29 27 13.5
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות (קורס חלופי 86154 מד"ר) 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  3 1 - 4 4 2
2 83002 אשנב להנדסה 2 - - 2 - 0
2 83011 תכנות פייתון 2 - - 2 2 1
2 86120 חשמל ומגנטיות (קורס חלופי פיזיקה 2- 83103) 4 2 - 6 6 3
2 86129 מעבדה בפיזיקה כללית - - 2 2 2 1
2 86170 מבוא לפיסיקה מודרנית 2 1 - 3 3 1.5
    סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) 22 8 2 32 30 15
3 83206 מערכות לינאריות 3 1 - 4 4 2
3 83211 פונקציות מרוכבות 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - 4 4 2
3 86207 מתמטיקה לפיסיקאים 3 (קורס חלופי 83210 אנליזה הרמונית) 4 2 - 6 6 3
3 86209 גלים 3 2 - 5 5 2.5
3 86210 מכניקה אנליטית 3 2 - 5 5 2.5
3 86232 מעבדה ממוחשבת - - 3 3 3 1.5
    סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) 21 10 3 34 34 17
4 83243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה - - 3 3 1.5 0.75
4 83244 יסודות התקני מוליכים למחצה 3 1 - 4 4 2
4 83245 אותות ומערכות 3 1 - 4 4 2
4 86234 תורת השדה האלקטרומגנטי (קורס חלופי 83207 שדות אלקטרומגנטים) 3 1 - 4 4 2
4 86311 תורת הקוונטים 1 (קורס חלופי 83204 מכניקה קוונטית שימושית) 3 2 - 5 5 2.5
4 86246 אופטיקה (קורס חלופי 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ) 4 2 - 6 6 3
4 86248 מעבדה אופטיקה - - 4 4 4 1
4 86215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) 19 8 7 34 32.5 15.25
5 83214 כלים לאנליזה נומרית (קורס חלופי 86302 אנליזה נומרית) 2 2 - 4 4 2
5 83302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - 5 5 2.5
5 83253 תכן לוגי 2 1 - 4 3 1.5
5 83807 מבוא לחישוב קוונטי א' (אליהו כהן) 3 1 - 4 4 2
5 86312 תורת הקוונטים 2 3 2 - 5 5 2.5
    סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) 16 10 0 27 26 13
6 83223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - 4 4 2
6 83246 מבוא לבקרה  3 1 - 4 4 2
6 NEW-P אינטראקציה של אור וחומר (מיכאל שטרן) 3 - - 3 3 1.5
6 86365 אופטיקה מודרנית ולייזרים (מסלול א"א יוכלו ללמוד במקום את קורס מבוא ללייזרים - 83440) 3 1 - 4 4 2
    סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6) 11 4 0 15 15 7.5
7,8 83401 פרויקט 7 - - 7 7 3.5
7 86216 פיזיקה סטטיסטית 2 3 1 - 4 4 2
7 NEW-P מעבדה מתקדמת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים - - 4 4 2 1
8 86367 מעבדה באופטיקה קוונטית - - 4 4 3 1.5
8 86370 פיסיקה המצב המוצק 4 2 - 6 6 3
    סה"כ שנה ד' 14 3 8 25 22 11
    סה"כ חובות 123 52 20 196 186.5 92.25

מסלול חישה קוונטית

    קורסי חובה:             
5 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה (קורס חלופי 86246 אופטיקה) 3 1 - 4 4 2
6 83649 אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות 3 1 - 4 4 2
6 83440 מבוא ללייזרים (קורס חלופי אופטיקה מודרנית ולייזרים - 86365) 3 1 - 4 4 2
7 83466 תקשורת אופטית 3 1 - 4 4 2
7 NEW-P טכנולוגיה קוונטית של אור - מדידה ותקשורת (אבי פאר) 3 - - 3 3 1.5
8 83678 ננו-פוטוניקה 3 - - 3 3 1.5
    סה"כ 18 4 0 22 22 11
    קורסי בחירה (ראה מטה קורסים נוספים שניתנים במחלקה לפיזיקה):            
6 NEW-E מדידות קוונטיות מתקדמות 3 - - 3 3 1.5
5 83316 פיסיקה של מוליכים למחצה (פטור ע"ס קורס פיסיקה המצב המוצק - 86370) 2 1 - 3 3 1.5
8 83644 תרמודינמיקה ישומית - מערכת הנעה, קירור, דימות וקרינה (פטור ע"ס קורס 86215) 2 1 - 3 3 1.5
7 NEW-E אינפורמציה קוונטית מתקדמת 3 - - 3 3 1.5
7 83306 קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים 3 1 - 4 4 2
7 83445 מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה - - 3 3 1.5 0.75
7 83609 טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים 3 - - 3 3 1.5
7 83628 התקנים וחומרים אופטואלקטרונים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
7 83646 גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ 2 1 - 3 3 1.5
8 NEW-E חומרים קוונטיים (דורון נווה) 3 - - 3 3 1.5
8 86840 אופטיקה קוונטית (אבי פאר) 3 1 - 4 4 2
8 NEW-E דימות וסופר-רזולוציה קוונטית 3 - - 3 3 1.5
8 83915 אופטיקה לא לינארית 2 2 - 4 4 2
8 83647 סופר רזולוציה ומערכות דימות 2 1 - 3 3 1.5
8 83648 נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית 2 1 - 3 3 1.5

מסלול חישוב קוונטי

    קורסי חובה:            
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה 2 1 - 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית 2 1 - 3 3 1.5
8 NEW-E הצפנה קלאסית וקוונטית 3 - - 3 3 1.5
    סה"כ 12 4 0 16 16 8
    קורסי בחירה (ראה מטה קורסים נוספים בפיזיקה):            
  83250 אוטומטים וחישוביות 3 1 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט 1 3 1 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 3 1 - 4 4 2
6 83321 אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 3 1 - 4 4 2
6 83410 תקשורת אנלוגית 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות 2 - - 2 2 1
7 NEW-E אינפורמציה קוונטית מתקדמת 3 - - 3 3 1.5
7 NEW-E מודלים תיאורטיים של חישוב קוונטי 3 - - 3 3 1.5.
8 NEW-P+E סימולציות קוונטיות 3 - - 3 3 1.5
8 86840 אופטיקה קוונטית (אבי פאר) 3 1 - 4 4 2
8 83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית 2 1 - 3 3 1.5
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסה קוונטית בתואר ראשון הינו 71.25, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות 19 נ"ז וקורסי הבחירה לפי: 1.5*2 240 ש"ס   114.25 נ"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 • על כל סטודנט במגמה להתמחות בשני המסלולים (חישוב קוונטי וחישה קוונטית).
 • כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 2 קורסי בחירה: קורס בחירה אחד בכל אחד משני המסלולים הקוונטיים
 • סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. תינתן עדיפות ברישום לפרויקט בעיבוד אותות לבוגרי הסדנה.
 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 • סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. 

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א