הדוקטורנט עמית תאני זכה במלגה מטעם קרן ה-BSF

PhD student Amit Teeni awarded the BSF scholarship
תאריך

תאני, דוקטורנט של פרופ' אלי כהן, ינצל את המלגה לנסיעה בת חודשיים לארה"ב, במהלכה יחקור את הקשר שבין המבנה האלגברי של הבעיה אותה רוצים לפתור לבין היכולת להשיג בה יתרון קוונטי

הדוקטורנט עמית תאני זכה במלגה מטעם קרן ה-BSF, שתכליתה עידוד שיתופי פעולה מדעיים בין ישראל וארה"ב. המלגה מאפשרת נסיעה לארה"ב ושהייה של חודשיים במטרה לבצע חילופי ידע ולחקור ביחד נושא שמעניינים את שני הצדדים.

המחקר של תאני עוסק בבסיס המתמטי של אינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי. הוא מתמקד במחקרו בשני נושאים עיקריים: הראשון - כיצד הגיאומטריה של קבוצות מצבים קוונטיים מתקשרת לאינפורמציה שהם מוסרים אחד ביחס לשני. השני, שהוא הרלוונטי יותר לנסיעה הנוכחית, בסיבות העמוקות שבגינן מחשבים קוונטיים משיגים יתרון ביחס למחשבים קלאסיים בבואם לפתור בעיות מסוימות, אבל לא אחרות. "אנו חוקרים מהם המאפיינים של הבעיה, האלגוריתם והמחשב הקוונטי שמצביעים על פוטנציאל לפתרון מהיר יותר בעולם הקוונטי וגם מנסים לכמת את היתרון הזה", מסביר המנחה של תאני, פרופ' אלי כהן. "מצאנו למשל, מהם הגבולות שבתוכם חיים אלגוריתמים מסוימים לחישוב קוונטי ואת התלות שלהם בתכונות הפיזיקליות של המחשב. כמו כן, ניתחנו את הביצועים של אלגוריתמים קיימים וראינו מה משותף להם ומה שונה. בשאיפה, המחקר יוביל לייעול של אלגוריתמים קוונטיים קיימים ולניסוח של אלגוריתמים קוונטיים חדשים".

נושא נוסף בו נוגע המחקר של תאני עוסק בקשר שבין המבנה האלגברי של הבעיה אותה רוצים לפתור לבין היכולת להשיג בה יתרון קוונטי. זה הנושא העיקרי לשמו הוא הולך לנצל את המלגה: בקרוב ייסע תאני אל פרופ' גרג קופרברג, חוקר מוביל בארה"ב בתחומי האינפורמציה והחישוב הקוונטי, שהסכים מבעוד מועד לארח אותו לתקופה אינטנסיבית של חודשיים. אנו בפקולטה מאחלים לו הצלחה רבה

תאריך עדכון אחרון : 31/03/2024