ד"ר אלכסנדרה אגרנוביץ' משוואות דיפרנציאליות רגילות 83-115

משואות דיפרנציאליות משואות דיפרנציאליות
מאת פראנק אירס
ירושלים : סטימצקי, (1970)
‫‫‫515.33 איר.מש תש"ל‬‬
מבוא למשוואות דיפרנציאליות מבוא למשוואות דיפרנציאליות
אלחנן לייבוביץ
(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ח)-.
‫515.33 אונ.מב תש"ם‬

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון; יח' 2-1
משוואות דיפרנציאליות מסדר n; יח' 4-3
מערכות משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון; יח' 6-5
משפטי הקיום והיחידות; יח' 7
Elementary differential equations and boundary value problems Elementary differential equations and boundary value problems
by William E. Boyce, Richard C. DiPrima
Publisher: John Wiley
515.35 BOY e9
 
משואות דפירנציאליות רגילות / ערוך לפי הרצאותיו של דוד לונדון ; איתן מילר [חיפה] : (מכלול), (1971)

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022