ד"ר דנה שפירא מבנה נתונים 83-117

  ספר הקורס
Introduction to algorithms
by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein
Publisher: The MIT Press
005.1 INT 2009
Introduction to algorithms - eBook
by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein
 

לגישה לספר אלקטרוני eBook על המשתמש  להזדהות כך:
שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) 

מבוא לאלגוריטמים: כרך א'
תומאס ה.קורמן, צ'ארלס א. לייזרסון, רונאלד ל.ריבסט
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ח)-.
‫‫005.1 קור.מב תשס"ח ‬ ‬

הסדרה מבוססת על תרגום של הספר:
Thomas H,Cormen, Charles E, Leiserson & Ronald L.Rivest, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001
מבוא לאלגוריטמים: כרך ב'
מבני נתונים מתקדמים, אלגוריתמים על גרפים, נושאים נבחרים.
כותבים: תומאס ה.קורמן, צ'ארלס א.לייזרסון,רונאלד ל.ריבסט
(רעננה) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשס"ח)-.
005.1 קור.מב תשנ"ז‬

תרגום של חלק מפרקיו של הספר:
Thomas H,Cormen, Charles E, Leiserson & Ronald L.Rivest, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001
‫‫‫
  ספרים נוספים
Data structures and algorithm analysis in C++ Data structures and algorithm analysis in C++
by Mark Allen Weiss
Publisher: Pearson Addison-Wesley
005.133 WEI d3
  Combinatorial algorithms : theory and practice
Edward M. Reingold, Jurg Nievergelt, Narsingh Deo
Publisher: Prentice-Hall
  The art of computer programming :
v.1. Fundamental algorithms
v. 3: Sorting and Searching

Donald E. Knuth
Publisher: Pearson
Algorithms and Data Structures Algorithms and Data Structures: The Basic Toolbox
by Kurt Mehlhorn, Peter Sanders
Publisher: Springer
005.741 MEH a

תאריך עדכון אחרון : 06/10/2019