ד"ר שלום שפיגל אלקטרוניקה כללית 83-260

שלחו לחבר
Semiconductor device fundamentals Semiconductor device fundamentals
by Robert F. Pierret
Publisher: Addison-Wesley
621.38152 PIE s
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
International 6th ed. 2011
621.3815 SED m6
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
621.3815 SED m5
מעגלים מיקרואלקטרוניים מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ט).
‫‫‫‫ ‫ 621.3815 אונ.מע תשמ"ט ‬‬‬
מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א).
621.3815 אונ.מע תשע"א ‬‬‬
לכרך א מצורף תקליטור לסטודנט המכיל תוכנת OrCAD PSpice 9.2. ‬
Introductory circuit analysis Introductory circuit analysis
by Robert L. Boylestad
Publisher: Pearson
12th ed.
621.3192 BOY i12
 Introductory circuit analysis Introductory circuit analysis
by Robert L. Boylestad
Publisher: Prentice Hall
621.3192 BOY i10
Electronic devices and circuit theory Electronic devices and circuit theory
by Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky
Publisher: Pearson Prentice Hall
621.3815 BOY e9
Electronic devices and circuits Electronic devices and circuits
by Theodore F. Bogart, Jeffrey S. Beasley, Guillermo Rico
Publisher: Pearson Prentice Hall
537.5 BOG e6
The art of electronics The art of electronics
by Paul Horowitz, Winfield Hill
Publisher: Cambridge University Press
621.381 HOR a2
The design of CMOS radio-frequency integrated circuits The design of CMOS radio-frequency integrated circuits
Thomas H. Lee
Publisher: Cambridge University Press
621.39732 LEE d2
CMOS analog circuit design CMOS analog circuit design
Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg
Publisher: Oxford University Press
621.39732 ALL c2
Analysis and design of analog integrated circuits Analysis and design of analog integrated circuits
Paul R. Gray ... [et al.].
Publisher: Wiley
621.3815 ANA 2010
Design of analog CMOS integrated circuits / Behzad Razavi Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
New York : McGraw-Hill Education, 2017
621.39732 RAZ d2
   Razavi, Behzad. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. 2nd edition. McGraw-Hill Education, 2016. Print. Design of Analog CMOS Integrated Circuits.
Razavi, Behzad.
McGraw-Hill Education, 2016
2nd edition.
eBook
Design of analog CMOS integrated circuits Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
Publisher: McGraw-Hill
621.39732 RAZ d