פרופ' שמואל וימר ארכיטקטורה ומבנה המחשב 83-248

שלחו לחבר
Computer organization and design : the hardware /software interface
David A. Patterson, John L. Hennessy
Fifth edition.
Amsterdam : Morgan Kaufmann, 2014
004.22 PAT c5
Computer organization and design Computer organization and design : the hardware/software interface
by David A. Patterson, John L. Hennessy
Publisher: Elsevier/Morgan Kaufmann
Rev. 4th ed.
004.22 PAT c4
Computer organization and design Computer organization and design : the hardware/software interface
by David A. Patterson, John L. Hennessy
Publisher: Elsevier/Morgan Kaufmann
004.22 PAT c3a
Computer organization and design : the hardware/software interface
by David A. Patterson, John L. Hennessy
Publisher: Elsevier/Morgan Kaufmann
004.22 PAT c3