ד"ר רחלה פופובצר יסודות התקני מוליכים למחצה 83-244

Semiconductor devices, physics and technology Semiconductor devices, physics and technology
by S.M. Sze
Publisher: Wiley
621.38152 SZE s2
Semiconductor devices Semiconductor devices : physics and technology
S.M. Sze, M.K. Lee
Publisher: Wiley
621.38152 SZE s3
Microelectronics Microelectronics : an integrated approach
by Roger T. Howe, Charles G. Sodini
Publisher: Prentice Hall
621.3815 HOW m
מוליכים למחצה מוליכים למחצה
אדיר בר-לב, גדי גולן
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשנ"ז 1996).
‫‫‫621.3815 בר-לב.מו תשנ"ז ‬‬‬

תאריך עדכון אחרון : 22/06/2014