ד"ר שלום שפיגל אלקטרוניקה לינארית 83-303

שלחו לחבר
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
International 6th ed. 2011
621.3815 SED m6
Microelectronic circuits Microelectronic circuits
by Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith
Publisher: Oxford University Press
621.3815 SED m5
Microelectronics : an integrated approach Microelectronics : an integrated approach
by Roger T. Howe, Charles G. Sodini
Publisher: Prentice Hall
621.3815 HOW m
Design of analog CMOS integrated circuits / Behzad Razavi Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
New York : McGraw-Hill Education, 2017
621.39732 RAZ d2
Design of analog CMOS integrated circuits Design of analog CMOS integrated circuits
Behzad Razavi
Publisher: McGraw-Hill
621.39732 RAZ d
Analysis and design of analog integrated circuits Analysis and design of analog integrated circuits
Paul R. Gray ... [et al.].
Publisher: Wiley
621.3815 ANA 2010
מעגלים מיקרואלקטרוניים מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשמ"ט).
‫‫‫‫ ‫ 621.3815 אונ.מע תשמ"ט ‬‬‬
מעגלים מיקרואלקטרוניים
תרגום הספר:
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits, 2ed, Holt, Rinehart and Winston Inc., 1987
‫(תל-אביב) : האוניברסיטה הפתוחה, (תשע"א).
621.3815 אונ.מע תשע"א ‬‬‬
לכרך א מצורף תקליטור לסטודנט המכיל תוכנת OrCAD PSpice 9.2. ‬