ד"ר ססיל יחזקאל מעבדה במיקרו מחשבים 83-305

ADuC841 microcontroller design manual ADuC841 microcontroller design manual
by Shlomo Engelberg
Publisher: Circuit Cellar
005.26 ENG a
 an experimental approach Digital signal processing : an experimental approach
by Shlomo Engelberg
Publisher: Springer
621.3822 ENG d
 an experimental approach Digital signal processing : an experimental approach
by Shlomo Engelberg
eBook
  לגישה לספר אלקטרוני eBook על המשתמש  להזדהות כך:
שם המשתמש מספר תעודת הזהות בן 9 ספרות.
סיסמה זהה לסיסמתך במערכת MOODLE (לסטודנטים) או בדואר EXCHANGE (לחוקרים) .
Visualizing mathematics with 3D printing / Henry Segerman Visualizing mathematics with 3D printing
Henry Segerman
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2016.
620.0040285 SEG v