פרופ' סמארי ברנוב תכן חומרה של מערכות ספרתיות 83-630

שלחו לחבר
The designer’s guide to VHDL
by Peter J. Ashenden
Publisher: Morgan Kaufmann
621.392 ASH d3
3rd edition
The designer’s guide to VHDL The designer’s guide to VHDL
by Peter J. Ashenden
Publisher: Morgan Kaufmann
621.392 ASH d2
2nd edition
VHDL coding styles and methodologies VHDL coding styles and methodologies
by Ben Cohen
Publisher: Kluwer Academic Publishers
621.392 COH v2
HDL chip design HDL chip design : a practical guide for designing, synthesizing, and simulating ASICs and FPGAs using VHDL or Verilog
by Douglas J. Smith ; foreword by Alex Zamfirescu
Publisher: Doone Publications
621.395 SMI h
Advanced FPGA design Advanced FPGA design : architecture, implementation, and optimization
Steve Kilts
Publisher: Wiley
621.395 KIL a
פונקציות מרוכבות לימוד שפת VHDL לסימולציה וסינתזה
עמוס זסלבסקי
[גבעת שמואל] : שורש, [תשס"ח] 2007.
‫‫ 621.392 זסל.למ תשס"ח ‬ ‬‬
Logic and computer design fundamentals  Logic and computer design fundamentals
by Mano, M. Morris
Publisher: Pearson Education
621.395 MAN l4
High-level synthesis High-level synthesis : blue book
Michael Fingeroff
Publisher: Mentor Graphics Corporation
621.3815 FIN h
FPGA prototyping by VHDL examples FPGA prototyping by VHDL examples : Xilinx Spartan-3 version
Pong P. Chu
Publisher: Wiley-Interscience
621.395 CHU f
Design of digital systems and devices Design of digital systems and devices
edited by Marian Adamski, Alexander Barkalov, and Marek Wegrzyn
Lecture notes in electrical engineering 79
Publisher: Springer
621.3 DES 2011