גב' בן אהרון שימרית

מרכזת לשכת הפקולטה
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: