יצירת תהודה מכאנית באמצעות אלמנט פיאזואלקטרי

שנה: 
מבצעי הפרוייקט: 
מבצעי הפרוייקט: 
מנחה: 
מסלול התמחות: