פרופ' גנות שרון

English שלחו לחבר
טלפון
פקס
03-7384051
דוא"ל
Sharon.Gannot@biu.ac.il
משרד
בניין 1102 חדר 406
שעות קבלה
בתיאום מראש במייל
מחקר

שערוך פרמטרים

עיבוד אותות אקראיים

עיבוד אותות מרחבי

עיבוד דיבור בעזרת מיקרופון יחיד ומערכי מיקרופונים: איכון דוברים, ניקוי רעשים, הפרדת דוברים