פרופ' גנות שרון

פרופ'
גנות שרון
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

מחקר

שערוך פרמטרים

עיבוד אותות אקראיים

עיבוד אותות מרחבי

עיבוד דיבור בעזרת מיקרופון יחיד ומערכי מיקרופונים: איכון דוברים, ניקוי רעשים, הפרדת דוברים