ראש התוכנית להנדסת נתונים

פרופ' שרון גנות

טלפון
פקס
03-7384051
דוא"ל
Sharon.Gannot@biu.ac.il
משרד
בניין 1102 חדר 406
שעות קבלה
בתיאום מראש במייל
  מחקר
  • שערוך פרמטרים
  • עיבוד אותות אקראיים
  • עיבוד אותות מרחבי
  • עיבוד דיבור בעזרת מיקרופון יחיד ומערכי מיקרופונים: איכון דוברים, ניקוי רעשים, הפרדת דוברים

  תאריך עדכון אחרון : 06/09/2023