פרופ' זהבי אפרים

פרופ'
זהבי אפרים
דוא"ל: 
טלפון: 
משרד: 

מחקר

 
  • Wireless communications
  • Advance coding technology
  • MIMO channel tracking
  • Application of game theory to resource allocation
  • Coexistence of wireless network
  • Application of analog coding for interference channel
  • Wide band communication systems (CDMA, OFDM)