פרופ' לשם אמיר

פרופ'
לשם אמיר
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

מחקר

  • למידה שיתופות
  • עבוד מידע לרשתות חברתיות ודינמיקות דיעה
  • למידה רב שחקנית מעל רשתות אלחוטיות
  • טכנולוגיות דור 5 לתקשורת סלולארית
  • עיבוד אותות ברשתות חיישנים
  • עבוד אותות להדמיה רדיו אסטרונומית
  • טכניקות סטטיסטיות
  • גילוי מתקםות על רשתות
  • שחזור של דינמיקה לינארית ברשתות